SFC ve MES Farkı Nedir?

MES ve SFC arasındaki farkı anlayabilmek için öncelikle MES ve SFC’nin ne olduğunu anlamak gerekir.

MES, İngilizce tam açılımı Manufacturing Execution System olan üretim yönetim sisteminin kısaltmasıdır. Fabrika düzeyinde gerçekleşen tüm aktiviteleri kontrol edip, izleme ve verimli, planlı şekilde  yönetmeye imkan veren sistemdir. MES, gerçek zamanlı olarak robot, makine monitörleri ve işçilerden dakikalık olarak üretim bilgilerini alır.  Alınan bilgileri düzenleyip bu bilgiler ışığında yöneticilerin analiz çıkarmasını sağlar. Üretim yönetiminin en temel amaçlarından biri de işletmenin insan gücü ve makine gibi kaynaklarından yararlanma derecesini arttırmaktır.

MES kuruluşlara,

  • Otomatik ya da manuel veri toplama,
  • Üretim süreçlerinde izlenebilirlik,
  • Kritik ürünlerin (hızlı tüketim ürünleri vb) takibini,
  • Kalite değerlerinin izlenebilirliğini ve kontrolünü,
  • Personel ve kaynaklarını etkin yönetme imkanı,
  • Süreç yönetimi,
  • Performans analizi,
  • Doküman yönetimini,
  • Bakım yönetimini

sağlar.

Bir üretim yönetim sisteminin uygulanması, atıkları azaltmakta, çalışma süresini arttırmakta, çeşitli zamanlama yöntemleri ile envanteri azaltmakta, teslim süresini azaltıp, ürün kalitesini arttırmaktadır.

Üretimden Veri Toplama (SFC)

SFC, İngilizcesi Shop Floor Control olarak geçen, üretimden veri toplamanın kısaltılmış halidir.

Enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve pahalı hale gelmeleri, sanayideki rekabet ortamı, yöneticileri tasarruf etmeye, fire oranlarını en aza indirmeye zorlamıştır. Bu döngü içerisinde rekabet edebilmek ve rakiplerinin bir adım önünde durabilmek için giderlerinin kontrol altına alınmasının yanı sıra üretim alanlarının da verimliliğinin ölçümlenmesi ve izlenebilmesi işletmelere katkı sağlamaktadır.

Üretim sahasında bulunan makineler üzerinden veri toplayabilmek ve bu verilerin analiz edilmesi üretimde verimliliğini paralel olarak arttırmaktadır. Üretim makinelerinin verimlilikleri cihaz üzerinde bulunan PLC modülleri üzerinden alınmaktadır. PLC üzerinden düzenli olarak gelen veriler üretim veri toplama cihazları üzerinden işlenir. Veri toplama cihazları üzerinden de sunuculara aktarılır.

Veri toplama sistemleri ile gelen verilerin,veri analizlerinin yapılması işletmelere makineleri ve harcadıkları enerji oranları hakkında detaylı bilgiler verirken, yaptıkları arızalar durma sebepleri, çalışma saatleri, kullanan personelin verimliliğini haftalık, aylık raporlar haline getirerek yöneticilerin karar vermesinde büyük rol oynamaya başlamıştır. Ayrıca oluşabilecek hatalar ve arızalar için de erken bilgi edinmeye olanak sağlar.

MES ve SFC Farkı

Veri toplama ile sahadaki verilerin canlı takibi sağlanırken bu verilerin anlamlı hale getirilmesi ve üretimde verimlilik getirmesi için verilerin bir üretim yönetim sistemine (MES), SCADA veya Raporlama yazılımına aktarılması gerekmektedir.

MES’in temel çekirdek fonksiyonları içinde bulunan veri toplama, ister manuel olsun ister otomatik olsun üretim sürecinin temelini oluşturur. SFC verileri toplarken MES bu verileri anlamlandırarak üretim ile ilgili kararların nasıl alınacağını bildirir.

Gülnihal Uçarkuş, İletişim Yazılım Proje Yöneticisi

Kaynak

https://searcherp.techtarget.com/definition/manufacturing-execution-system-MES

http://otomasyondergisi.com.tr/arsiv/yazi/veri-toplama-ve-analiz-sistemleri/

https://www.tutorialspoint.com/shop_floor_management/shop_floor_management_control.html

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cretim_Y%C3%BCr%C3%BCtme_Sistemi

https://www.endustri40.com/endustri-4-0da-mes-ve-mom-rolu/

https://akademi40.org/mes-nedir

https://dijitalizasyon.net/slider/mes-nedir/