CoralReef
CoralReefMESManufacturing Execution System

CoralReef MES, ham maddenin depoya girişinden mamulün müşteriye sevkine kadarki tüm süreçleri izleyebilen, kaynakların yönetilmesini sağlayan temelinde izlenebilirlik ve verimlilik olan bir MES (Manufacturing Execution System) sistemidir. CoralReef MES sistemi CGI tarafından yapılan MES Product Survey araştırmalarında yer almaktadır. Bu araştırmada Türkiye'de yer alan öncü bir markayız.

DETAYLI İNCELE
ManageMind
ManageMindBPMBusiness Process Management

ManageMind BPM; işletmelerin örgüt kültürü oluşturabildiği ve stratejik kararların yönetilebildiği, süreç haritasının çizilerek süreç takibinin yapılabildiği, kalite dokümantasyonunu yapabildiği ve yönetebildiği ve anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebildiği, en önemlisi de şirkette bulunan tüm formların kullanıcılar tarafından tasarlanıp, raporlanabildiği bir “Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi”dir.

DETAYLI İNCELE
IMT
IMTMTMigration Tool

ERP 'deki datalarınızı başka bir veritabanına, diğer yazılımlarda (ERP, CRM vb.) oluşan veya Excel formatında bulunan kayıtlarınızı ERP'ye kolaylıkla aktarmanızı sağlayan 'ERP Entegrasyon Aracı' dır. IMT ile modüler bazlı entegrasyon sağlanabilmektedir. Aktarılması istenen kayıtların, görev zamanlayıcıyla belirlenen periyotlarda otomatik veya manuel olarak aktarım yapılması sağlanabilmektedir.

DETAYLI İNCELE
ApisCoven
ApisCovenDFDemand Forecasting

Gelecekteki satışların ne olabileceğini tahmin etmeyi mümkün kılacak şekilde, eldeki bilginin düzenlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan sistemdir. En büyük avantajı; analizde çok fazla yöntem kullanarak, bu yöntemlerle hata analizi gerçekleştirerek daha ayrıntılı sonuçlara varabilmesidir. Talep tahmini ile satınalma işlemleri verimli sonuçlanmakta, kaynakların verimli kullanılması maliyetin düşmesini de sağlamaktadır.

DETAYLI İNCELE
Endüstri 4.0

Dijital Dönüşüm: Değer zincirinin bütün adımlarının birbirleri ile gerçek zamanlı ve sürekli iletişim içinde olması ile vücut bulacaktır.

Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca birbirileriyle ve üretim sistemleriyle iletişimde olduğu bağlantılı ekosistemler, geleneksel değer zincirlerinin yerini alacaktır.

DEVAMI
Endüstri 4.0
Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital dönüşüm; teknoloji dönüşümü değil iş yapma şeklinin dönüşümüdür ve odağında müşteri vardır.

 

Değişen ihtiyaçlar, organizasyonların daha etkin yönetimi, daha verimli hizmet ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla insan, iş süreçleri ve teknoloji alanlarındaki bütüncül teknolojik dönüşümdür.

 

DEVAMI
Yeşil Sanayi

İletişim Yazılım olarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacıyla çevre dostu ve daha yeşil bir üretim için yeşil sanayinin yaygınlaşmasını desteklemekteyiz. 

DEVAMI
Yeşil Sanayi