Tanıtım Broşürünü İndir(pdf)

ManageMindBPMBusiness Process Management

ManageMind BPM; işletmelerin örgüt kültürü oluşturabildiği ve stratejik kararların yönetilebildiği, süreç haritasının çizilerek süreç takibinin yapılabildiği, kalite dokümantasyonunu yapabildiği ve yönetebildiği ve anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebildiği, en önemlisi de şirkette bulunan tüm formların kullanıcılar tarafından tasarlanıp, raporlanabildiği bir “Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi”dir.

İletişime Geçin
Tek Merkezden Yönetim Tek Merkezden Yönetim Tek Merkezden Yönetim
Tek Merkezden Yönetim

Kalite anlayışını benimseyerek örgüt kültürü halinde tek bir merkezden doküman yönetimi, süreç yönetimi, KPI yönetimi, kalite yönetimi sağlayabilirsiniz.

Sistem Özellikleri

●  Tüm ERP sistemleri ile entegrasyon

●  Sınırsız form desteği,

●  Dashboard / Raporlama,

●  Konsolide analizler,

●  Outlook entegrasyonu (Mail&Takvim)

●  LDAP entegrasyonu,

●  Mail/SMS altyapısı ile bilgilendirme,

●  Excel'den veri aktarımı.

Sistem Özellikleri Sistem Özellikleri
Çalışma Sistematiği Çalışma Sistematiği Çalışma Sistematiği
Çalışma Sistematiği

ManageMind BPM’ de süreç, kullanıcı tarafından formun tasarlanması ile başlar. Form tasarımı ardından sürecin kurgulanması ile veri girişleri yapılarak sürece ait rapor, dashboard vs. kurgusu ayrıca tasarlanabilmektedir.

İşletme Sürecinde Verimlilik

Esnek mimarisiyle geliştirilmiş bu ürün ile kağıtsız ofis hedeflenmiştir. Tüm süreçlerinizi yönetebilir, anahtar performans göstergelerinizi izleyebilir ve sınırsız form desteği ile ihtiyacınız olan tüm raporları sistem üzerinden çıkartabilirsiniz.

İşletme Sürecinde Verimlilik
Çalışma
Sistematiği
Çalışma[br]Sistematiği Formların tasarlanması ile sürece başlayıp, iş sürecinin kurgulanmasını, formların revizyonu gibi aşamaları takiben sistemden analiz için raporlama sağlayabilirsiniz.
 • Form Tasarımı,
 • Süreç Tasarımı,
 • Veri Girişleri,
 • Raporlama ve Analiz
Süreç
Yönetimi
Süreç[br]Yönetimi Süreçlerin tasarlanıp analiz edildiği modüldür.
 • Tüm süreçlerinizi tasarlayın,
 • Süreç darboğazlarını tespit edin,
 • Onay aşamalarını izleyin,
 • Süreçlerinizin KPI'larını takip edin,
 • ERP sistemi ile entegre çalışın,
 • Uyumsuz durumlarda mail / SMS altyapısıyla bilgilendirilin.

 

 

Kalite
Yönetimi
Kalite[br]Yönetimi ISO Kalite standartlarının yönetildiği modüldür.
 • Kalite standartları gereklerini takip edin,
 • ISO 9001, ISO 27001, IATF 16969, AS9100 gibi kalite sistem gereksinimlerini izleyin,
 • Uygunsuzluk düzeltici faaliyetler, FMEA, PPAP gibi süreçleri gözlemleyin,
 • Kurumsal hafızanızı (edinilmiş bilgi) yönetin,
 • Risk yönetimi yapın,
 • İlgili taraf analizi gibi kalite standartlarının gerektirdiği tüm aşamaları izleyin.
Doküman
Yönetimi
Doküman[br]Yönetimi İşletmede ki tüm dokümanların yönetildiği modüldür.
 • Dokümanlarınızın yönetimini tek bir merkez üzerinden gerçekleştirin,
 • Dokümanlarınızın revizyon takibini yapın,
 • Dokümanların yayınlama, çoğaltma, kontrollü kopya gibi süreçlerini takip edin, elektronik ortamda arşivleyin.
Şirket
Portalı
Şirket[br]Portalı Tüm şirket politikasının tek bir platform üzerinden yönetildiği modüldür.
 •  Şirketinizin misyon, vizyon, kalite politikası, müşteri polikası gibi değerlerini çalışanlarınızla paylaşın,
 •  Organizasyon şeması ve görev tanımlarını izleyin,
 •  Kalite belgeleriniz, müşteri belgeleriniz gibi geçerlilik tarihi olan belgeleriniz izleyin ve alarm noktaları oluşturun,
 •  Yönetici mesajları yayınlayın,
 •  Tüm bülten yayın gibi dokümanlarınızı tek bir platform üzerinden yönetin.
Öneri
Yönetimi
Öneri[br]Yönetimi Tüm önerilerin sistem üzerinden değerlendirildiği ve öneri performansının yönetildiği modüldür.
 •  Çalışanların önerilerini tek bir merkezden toplayın,
 •  Özel / kişi bazlı öneri girişi yapın,
 •   Önerileri sistem üzerinden değerlendirin,
 •  Öneri performansını izleyin.
Anket
Yönetimi
Anket[br]Yönetimi Müşteri ve şirket içi ekibin anketlerinin sistem üzerinden yönetilip sonuçlarının analiz edildiği modüldür.
 • Tüm anketlerinizi sisteme tanımlayıp, sistemden girişlerini yapın,
 •  Müşteri, tedarikçi gibi dış paydaşlarınıza anketlerinizi açın,
 •  Anket sonuçlarını analiz edin.
İnsan Kaynakları
Yönetimi
İnsan Kaynakları[br]Yönetimi İnsan kaynaklarına ait tüm süreçlerin takip edildiği modüldür.
 • Personel özlüklerini takip edin,
 • Personel polivalans takibi yapın,
 • Personel performanslarını izleyin,
 • Oryantasyon sürecini yönetin,
 • Eğitim planları oluşturun,
 • Eğitim süreçlerini yönetin,
 • Eğitimle ilgili sınavlar yapın,
 • Fazla mesai süreçlerini yönetin,
 • Servis planlaması düzenleyin,
 • İzin süreçlerini yönetin,
 • PDKS entegrasyonu yapın,
 • Personel sirkülasyonu oranlarını izleyin.
Toplantı ve Aksiyon
Yönetimi
Toplantı ve Aksiyon[br]Yönetimi Toplantıların planlandığı ve toplantı aksiyonlarının yönetildiği modüldür.
 • Toplantılarınızı planlayın ve toplantı aksiyon planlarını yönetin,
 • Yöneticiler tarafından atanmış ya da süreçlerden atanmış aksiyonları yönetin,
 • Aksiyon performanslarını detaylı olarak analiz edin.
Proje / AR-GE
Yönetimi
Proje / AR-GE[br]Yönetimi Tüm projelerin tek bir sistem üzerinden takip edildiği ve yönetildiği modüldür.
 • Projeleri yönetin,
 • PDKS sistemi ile entegrasyon ve personel takibi yapın,
 • Proje aktivitelerini izleyin,
 • Proje görev atamaları yapın,
 • Proje ile ilgili dokümanları izleyin,
 • Proje performans raporları alın,
 • Proje karlılık oranlarını takip edin.
Varlık
Yönetimi
Varlık[br]Yönetimi Tüm varlıkların izlendiği modüldür.
 • Varlıklarınızı izleyin,
 • Varlıklarınızı barkodlayın ve etiketleyin,
 • Varlıkların stok takibini yapın,
 • Varlıkların alım-satım süreçlerini izleyin,
 • Varlıkların zimmet takibini yapın.
Cihaz ve Kalibrasyon
Yönetimi
Cihaz ve Kalibrasyon[br]Yönetimi Tüm cihazların barkodlandığı ve kalibrasyon sürelerinin takip edildiği modüldür.
 • Cihazları tanımlayın ve barkodlayın,
 • Cihazlarınızın kalibrasyon sürelerini takip edin ve alarmlar oluşturun.
CRM ve Müşteri
İlişkileri Yönetimi
CRM ve Müşteri[br]İlişkileri Yönetimi Tüm satış ve pazarlama süreçlerinin takip edildiği modüldür.
 • Firma ve ilgili kişileri izleyin,
 • Fırsat, teklif, sözleşme takibi yapın,
 • Satış ekibinin aktivitelerini izleyin,
 • Kampanya takibi yapın,
 • Pazarlama bütçelerini gözlemleyin,
 • Satış dokümanlarını tek bir platformda takip edin,
 • Ürün fiyat listeleri, teknik doküman, sunum gibi dokümanları portal üzerinden yönetin,
 • Satış ekibi KPI'larınızı (anahtar performans göstergeleri) detaylı olarak sistemden alın.
Satın Alma
Yönetimi
Satın Alma[br]Yönetimi Tüm satın alma süreçlerinin yönetildiği modüldür.
 • Satın alma taleplerini sistem sizin yerinize girsin,
 • Satın alma sürecini ve onay aşamalarını takip edin,
 • Girilen bilgilerin ERP'ye entegrasyonunu yapın,
 • Gider yönetimini yapın,
 • Tedarikçi performanslarını takip edin.
Tedarikçi
Portalı
Tedarikçi[br]Portalı Tedarikçi bilgilerinin tek bir portal üzerinden takip edildiği modüldür.
 • Tedarikçi bilgilerini tek bir portal üzerinden izleyin,
 • Tedarikçilerinize kullanıcı tanımlayarak kendi bilgilerini görmelerini ve veri girmelerini sağlayın,
 • Tedarikçiler için açmış olduğunuz 8D'leri tedarikçileriniz görebilir ve aksiyon planlamaları yapabilir,
 • Tedarikçileriniz öneri girebilir,
 • Tedarikçileriniz kalite belgelerini ve dokümanlarını sisteme ekleyebilirler.
Diğer Örnek
Formlar
Diğer Örnek[br]Formlar ManageMind sistemi içerisinden alabileceğiniz veya ekstra tasarlayabileceğiniz diğer örnek formlar.
 • Ticket Takibi,
 • Personel Giderleri Analizi,
 • Ziyaretçi Kaydı Takibi,
 • Gelir-Gider Bütçeleri ERP Entegresi.

  

 

                                                                       

Raporlama aracı, dashboard vb. analiz araçları ile sınırsız sayıda istenilen tüm istatistiki raporlar sistem üzerinden tasarlanabilir ve izlenebilir.

 

 

 

 

 

ManageMind BPM
MM Çalışma Sistematiği İçerik eklenecektir.

ManageMind BPM; işletmelerin örgüt kültürü oluşturabildiği ve stratejik kararların yönetilebildiği, süreç haritasının çizilerek süreç takibinin yapılabildiği, kalite dokümantasyonunu yapabildiği ve yönetebildiği, ve anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebildiği, en önemlisi de şirkette bulunan tüm formların kullanıcılar tarafından tasarlanıp, raporlanabildiği bir “Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi”dir.