Vizyon

İletişim Yazılım, MES ve BPM konusunda ulusal pazarda lider ve uluslararası pazarda söz sahibi bir yazılım firması olmayı hedeflemektedir.

Vizyon
Misyon
Misyon

İşletmelerin rekabet güçlerini artırabilmek için yola çıktıkları Endüstri 4.0'a geçiş yolculuklarında djital olgunluk seviyelerini geliştirecek ve verimliliklerini artıracak "Akıllı İşletme Ürünleri" üretiyoruz.

Altyapısı bilimsel gelişmelere dayanan ve uluslararası yazılım standartlarında sektörde öncü ürünler geliştiriyoruz.

Ekibimiz
 • İletişim Yazılım'ın uyguladığı insan kaynakları politikasının temelinde; "uzun soluklu birlikte çalışma" yaklaşımı benimsenmiştir.
 • Bu yaklaşım ile şirketin omurgasını oluşturan yapıda; uzun yıllar bir arada çalışmış, büyük ölçekli yazılım projelerini geliştirmiş, yönetmiş, deneyimli yazılım ve çözüm uzmanlarından, proje yöneticileri, danışman ve analistlerden oluşan profesyonel kadro yer almaktadır.
 • 30.yılını dolduran İletişim Yazılım'ın yerleşmiş kurum kültürü altında, pek çok başarılı projeye imza atmış bir ekip, adım atılan her çalışmada birbiri ile tam uyum içinde sonuca ulaşabilmektedir. Bu da üstlenilen her projenin; en kısa sürede, sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesini, olası destek ihtiyaçlarında aynı ekipten hızla yanıt alınabilmesini sağlamaktadır.
Ekibimiz
İlke ve Değerler
İlke ve Değerler
 • Katılımcı Yönetim
 • Karşılıklı Güven ve Dürüstlük
 • Sadakat ve Gizlilik
 • Doğruluk Açıklık ve Şeffaflık
 • Bilimsel Yaklaşım
 • Kalite ve Saygı
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Profesyonellik
 • Sürekli Eğitim ve Gelişim
 • Adalet ve Eşitlik