IMTMTMigration Tool

ERP veritabanındaki datalarınızı başka bir veritabanına, diğer yazılımlarda (ERP, CRM, … vb.) oluşan veya Excel formatında bulunan kayıtlarınızı da ERP sistemi'ne kolaylıkla aktarmanızı sağlayan, 'ERP Entegrasyon Aracı' dır. IMT ile modüler bazlı entegrasyon sağlanabilmektedir. Aktarılması istenen kayıtların, görev zamanlayıcısı ile belirlenen periyotlarda otomatik veya manuel aktarım yapılması sağlanabilmektedir.

İletişime Geçin
Otomatik Veri Aktarımı Otomatik Veri Aktarımı Otomatik Veri Aktarımı
Otomatik Veri Aktarımı
 • Otomatik veri aktarımı sağlanabilmektedir.
 • Görev zamanlayıcı ile belirlenen periyotlarda otomatik veya manuel olarak aktarım sağlanabilmektedir.
 • Açık veri mimarisi ile birden fazla uygulamayla çalışabilmektedir.
 • Aktarım sırasında aktarılan kayıtların XML formatında çıktısı alınabilmektedir.
Aktarım Sonucunda Oluşan Bilgilendirme Kayıtları

Aktarım sonucunda oluşan bilgilendirme kayıtları, IMT® yönetim ekranında izlenebilmekte ve ilgili log kayıtları veri tabanında saklanabilmektedir.

Aktarım Sonucunda Oluşan Bilgilendirme Kayıtları Aktarım Sonucunda Oluşan Bilgilendirme Kayıtları
Aktarım Tarihçesi Aktarım Tarihçesi Aktarım Tarihçesi
Aktarım Tarihçesi

Aktarım tarihçesi Log Reader ile tarih bazında sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir.

Modüler Bazlı Entegrasyon
 • Modüler bazlı entegrasyon sağlanabilmektedir.
 • ERP entegrasyon araçları ile güvenli veri aktarımı sağlanmaktadır.
Modüler Bazlı Entegrasyon
IMT
ERP
ERP
IMT
IMT
Uygulamalar
Uygulamalar

 

 • İşletmede bulunan ERP,  MES ve 3. parti uygulamaların IMT ile ​sağlanan otomatik entegrasyonu sağlanabilir.
 • Bu sayede işletmenin stratejik kararlar almasında yol gösterici KPI yönetimi için konsolide raporlar oluşturulabilir.
 • İşletmede kullanılan yazılımların birinin teknik nedenlerden dolayı kullanamadığı durumlarda aktarılacak verilerini saklanması sağlanabilir.
 • Farklı yazılımlar arasındaki benzer verilerin tek bir yerden girilmesi sağlanabilir. 
 • Entegrasyonun aksaması durumunda ilgili birimler sistem üzerinden mail ile anında bilgilendirilir.
 • Log kayıtları veri tabanında saklanabilir ve raporlanabilir.
 • Entegrasyon sayesinde sistemin anlık verilerle online çalışması sağlanır veya görev zamanlayıcısı ile belirlenen zamanlarda çalışması sağlanabilir.

 

IMT YÖNETİM EKRANINDA İZLEME

   

IMT LOGLAMA

IMT MT
MM Çalışma Sistematiği İçerik eklenecektir.

ManageMind BPM; işletmelerin örgüt kültürü oluşturabildiği ve stratejik kararların yönetilebildiği, süreç haritasının çizilerek süreç takibinin yapılabildiği, kalite dokümantasyonunu yapabildiği ve yönetebildiği, ve anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebildiği, en önemlisi de şirkette bulunan tüm formların kullanıcılar tarafından tasarlanıp, raporlanabildiği bir “Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi”dir.