ApisCovenDFDemand Forecasting System

Gelecekteki satışların ne olabileceğini tahmin etmeyi mümkün kılacak şekilde, eldeki bilginin düzenlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan bir sistemdir. Diğer tahmin programlarına göre en büyük avantajı; analiz de çok fazla yöntem kullanarak, bu yöntemlerle hata analizi gerçekleştirerek, daha ayrıntılı sonuçlara varabilmesidir. Talep tahmini ile satınalma işlemleri verimli sonuçlanmaktadır. Kaynakların verimli kullanılması maliyetin düşmesini de sağlamaktadır.

İletişime Geçin
Satış Tahminleriniz Emin Ellerde… Satış Tahminleriniz Emin Ellerde… Satış Tahminleriniz Emin Ellerde…
Satış Tahminleriniz Emin Ellerde…

ApisCoven DF ile; analizlerde çok fazla yöntem kullanılmakta ve bu yöntemlerle hata analizi gerçekleştirilmektedir. Böylece tahmin sonucunda ayrıntılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Verimli Satınalma İşlemleri

Talep tahmini sonuçlarıyla, satınalma işlemlerinin daha verimli yapılabilmesini sağlayabilirsiniz.

Verimli Satınalma İşlemleri Verimli Satınalma İşlemleri
Mevcut Kaynakları Verimli Kullanma Mevcut Kaynakları Verimli Kullanma Mevcut Kaynakları Verimli Kullanma
Mevcut Kaynakları Verimli Kullanma

Talep tahmin çalışmaları sonuçlarına göre mevcut kaynakların daha verimli kullanabilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. 

ERP ile Entegrasyon

ERP'nizle entegrasyon yaparak, verilerin tek bir merkezden yönetimini sağlayabilirsiniz. Tahmin sonuçlarını tahmin verisi (forecast) olarak ERP'nize yazabilirsiniz.

ERP ile Entegrasyon
ApisCoven DF
Veri Girişi
Veri Girişi
Veriler Analize
Uygun mu?
Hayır
Evet
Ön Analiz
İşlemleri
Ön Analiz[br]İşlemleri
Raporlama
Raporlama
Talep
Tahminleme
Talep[br]Tahminleme
Analiz
İşlemleri
Analiz[br]İşlemleri
Hayır
Evet
Veriler Analize
Uygun mu?

Apiscoven ile neler yapılır?

  • Geçmiş veri analizleri
  • MAD, MSE, MAPE ile karşılaştırma
  • Maliyet ve kar kestirmeleri
  • Fiyatlandırma ve promosyon yönetimi
  • İnterpolasyon işlemleri
  • Mevsimsellik analizi
  • Bütçe yönetimi

 

APİSCOVEN RAPORLAMA

ApisCoven DF
AC Veri Girişi İçerik eklenecektir.

ApisCoven DF ile; analizlerde çok fazla yöntem kullanılmakta ve bu yöntemlerle hata analizi gerçekleştirilmektedir. Böylece tahmin sonucunda ayrıntılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

ApisCoven DF ile; analizlerde çok fazla yöntem kullanılmakta ve bu yöntemlerle hata analizi gerçekleştirilmektedir. Böylece tahmin sonucunda ayrıntılı sonuçlar elde edebilirsiniz.