İSYS Politikası

Bu politika, firmamız olarak iş sürekliliğini yönetme ve kesintisiz hizmet sağlama taahhüdümüzü yansıtmaktadır.

İSYS kapsamında belirtilen hizmetlerin süreklilik hedefleri, kurumun iş ihtiyaçları ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak Üst Yönetim tarafından belirlenir. Bu hedefler aşağıda listelenmiştir:

  • *Herhangi bir kesinti olması durumda verilen hizmetleri tanımlanmış olan sürelerde tekrar çalışır hale getirmek,
  • *Kritik hizmetler için yedekleme ve geri dönüş yönergelerini oluşturmak ve uygulamak,
  • *Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın güvenilir imajını korumak,
  • *Kurumun tabi olduğu mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluğu sağlamak,
  • *Paydaşlar ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerdeki uygunluğu sağlamak,
  • *İSYS’nin devamlılığını sağlamak için gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
  • *Yangın, doğal afet gibi acil durumları önceden düşünerek acil durum planları geliştirmeyi ve personelin bu tür durumlara hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlamak,
  • *Tüm çalışanları iş sürekliliği planları hakkında bilgilendirmek ve eğitmek, her seviyeden personelin kriz anlarında doğru tepkiler vermesini sağlamak,
  • *Sürekli olarak iş sürekliliği planlarımızı test etmek ve güncellemek, zayıf noktaları tespit ederek iyileştirmeler yapmak amacıyla düzenli denemeler ve değerlendirmeler yapmayı amaçlamak.