İletişim Yazılım'da

İletişim, Müşteri odaklı yaklaşımımızın temelini oluşturur.

Müşteriler için ve müşterilerimiz sayesinde var olduğumuzun bilinci ile müşterilerimizin önerilerini, taleplerini, memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini kolayca hassasiyetle ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve müşteri beklentilerine aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirme ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşterilerimizden gelen öneri ve taleplerin kurumumuz için sürekli iyileştirme ve gelişme fırsatı olduğu yaklaşımı ile takip etmekteyiz.

Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde şeffaflığı esas olarak, müşterilerimizin öneri, talep, memnuniyet ve memnuniyetsizlik iletilerinin sonuçlarını müşterilerimize en kısa sürede bilgilendirmek ve çalışanlarımızın bu bilinç de olması politikamızın ana ilkelerindendir.

İletişim Yazılım'da
Ekibimiz;
Bu kurumda müşteriler için ve
müşteriler sayesinde var
olduğunu bilir.

Müşterilerin beklentilerine önem
verdiğini gösterir.

Müşterileri tanımak, müşterilerin
özelliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini
anlamak için çaba gösterir.

Müşterilerin sorunları ile ilgilenir ve
çözüm için gerekli desteği sağlar.
Müşterileri tam ve zamanında
bilgilendirmeye önem verir.

Bilgilerin
net ve anlaşılır olmasına özen gösterir.

Müşteriden gelen şikayetleri tam ve
zamanında değerlendirilerek gerekli
bilgiyi iletir.

Müşterilerine tutabileceği sözler verir,
dürüst ve açık iletişim kurar.
"Müşteri Bilgilerinin Gizliliği" ilkesine
sadık kalarak hizmet verir.

Müşterileri ile uzun vadeli, her iki taraf
açısından da adil ve kazandıran bir
ilişki kurmayı hedefler.

Sadece ürün ve hizmetlerin satışı
sırasında değil, müşterinin İLETİŞİM
YAZILIM ile tüm ilişkisi süresince
kaliteli hizmet sunmaya çabalar.