İletişim Yazılım'ın yönetim felsefesi, bütün çalışanların ortak vizyon, misyon ve hedefler çerçevesinde görev paylaşımı ve kişilere yetki / sorumluluk verilmesine dayanır.

Şirket süreçler ve verilerle yönetilerek, bütün çalışanların kendi kendini yönetimi esas alınmaktadır.

Süreçler çalışanların farklı rolleri üstlenebilecekleri şekilde geliştirilmektedir. İletişim Yazılım, insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir.

İletişim Yazılım'ın başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır.

Şirket, kaliteli ürün ve hizmetin, doğru pozisyonda görevlendirilmiş, nitelikli ve mutlu çalışanlar tarafından üretilebileceğine inanır. Çalışanlarının gelişimine ve eğitimine önem verir.

Başarı, şirket amaçlarına uygun üretimle değerlendirilir. Bu yaklaşım işten ayrılma oranının sektör ortalamalarına göre düşük olmasını, dolayısıyla beyin gücünün temel olduğu yazılım sektöründe uzun vadede İletişim Yazılım'ın rekabet gücünü artırmasını sağlamaktadır.

İK SÜRECİMİZ
İletişim Yazılım'da personel seçme ve yerleştirme süreci, açık pozisyonlara kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulup yerleştirecek şekilde yapılmaktadır.

İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılır.