MES Kullanan Firmaların Elde Ettiği Faydalar

Üretim Yönetim Sistemi (MES); Fabrika düzeyinde üretimi yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder. MES, gerçek zamanlı olarak robot, makineler, sensörler, operatör panelleri ve işçilerden belirlenen aralıklarla tüm üretim bilgilerini alır. MES‘in genel amacı, imalat işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve üretim çıktısını iyileştirmektir. Bu amaca, komple bir ürün yaşam döngüsü hakkında gerçek zamanlı ve doğru veriler izleyerek ve toplayarak ulaşılmaktadır.

İngilizce tam adı “ManufacturingExecutionSystem olan üretim yönetim sisteminin kısaltması MES‘tir. Atölyede gerçekleşen tüm aktiviteleri kontrol eden kapsamlı bir sistemdir. Müşterilerden, MRP sisteminden, ana programdan ve diğer planlama kaynaklarından gelen çeşitli siparişlerle başlamakta ve daha sonra, ürünleri mümkün olan en etkili, düşük maliyetli, uygun ve kaliteli şekilde oluşturmaktadır.

MES; 1970’lerde üretim organizasyonları hesaplarını otomatikleştirmek için yazılım uygulamaları kullanılmıştır. Zaman içinde, standart envanter yönetimi özelliklerini sağlamak için bu uygulamalar geliştirilmiştir. 1970’lerin sonunda / 1980’lerin başında malzeme planlama, malzeme kontrol ve üretim tanımı yapabilen MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) sistemleri gelmiştir.

ManufacturingExecutionSystem’i “üretim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan dinamik bilgi sistemi” olarak tanımlayan AMR Research, ilk olarak 1992’de bu terimi oluşturmuştur. Erken MES modelleri, sahadaki uygulamalarda, kuruluşların mevcut üretim sürecini temsil edecek şekilde kodlanmıştır.MES uygulaması 1980’lerin sonlarında olduğu basit veri toplama uygulamasından günümüz ve çağındaki daha modern bir yazılıma dönüşmüştür.

1995 yılında, ISA-95 standardı, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından bir işletmedeki işletme sistemleri ve üretim operasyon sistemleri arasında bilgi alışverişi için soyut modeller ve standart terminolojiler sağlama misyonuyla geliştirilmiştir.
1997 yılında yayınlanan 11. modeli, bir üretim yönetim sisteminin temel işlevlerine sahiptir. Bu model, programlama ve sıralama, bakım ve kalite dâhil olmak üzere işlevler göstermiştir.

MES'in temel işlevleri şunları içerir:

 • Veri toplama,
 • Zamanlama,
 • Personel ve kaynak yönetimi,
 • Süreç yönetimi,
 • Performans analizi,
 • Doküman yönetimi

 

MES sistemlerinin genel fonksiyonları;

 • Verimlilik,
 • ERP İşle Tam Entegrasyon,
 • Operasyonel Kalite Yönetimi,
 • Kapasite Kullanım Analizleri
 • Maliyet Muhasebesi Veri Yönetimi,
 • Kestirimci Veri Yönetimi,
 • İşçilik, Enerji, Gider Analizleri,
 • Standart-Fiili Karşılaştırma Analizleri,
 • PPM Analizleri,
 • Personel, Makine, Malzeme Verimliliği,
 • Yeniden İşlem Ve Tamir Takibi,
 • Darboğaz Yönetimi,
 • Makine Entegrasyon İle Minimum Hata, Duruş Analizleri,
 • OEE Analizleri,
 • El Terminali Ve Barkod Kullanımı,
 • Kalıp/Takım Yönetimi,
 • Kanban Yönetimi,
 • İzlenebilirlik

olarak sıralanabilir.

Bu fonksiyonlar dâhilindeMES sistemi ile sağlanacak faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Üretim döngüsü süresini azaltır,
 • Veri giriş süresini azaltır veya ortadan kaldırır,
 • İşlemdeki çalışmayı azaltır,
 • Vardiyalar arasındaki evrak işlerini azaltır veya ortadan kaldırır,
 • Teslim sürelerini azaltır,
 • Ürün kalitesini artırır,
 • Kayıp evrak işlerini ortadan kaldırır,
 • Planlama sürecini iyileştirir,
 • Müşteri hizmetlerini geliştirir,
 • Kurulum maliyetlerini, bekleme sürelerini azaltır,
 • Daha güvenilir ve hassas dizi planlama sağlar.

Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA); 1992 yılında MES sistemlerini tanıtmak amacıyla kuruldu. Bu kuruluşun yaptığı araştırmalara göre MES kullanan işletmelerin;

 • Çevrim Zamanlarında %45 Azalma,
 • Veri Giriş Zamanlarında %75 Azalma,
 • WIP (İşlemler arası biriken iş miktarı) %17 Azalma,
 • Teslimat Sürelerinde %32 Azalma,
 • Ürün Kalitesinde %15 Artma,
 • Dokümantasyon ve prosedür hatalarında %50-80 Azalma,
 • Veri Kaybında %57 Azalma sağlanmaktadır.

Sonuç olarak MES’ in amacı ve ulaşmak istenilen hedef;

 • Tüketicilerden gelen taleplerin; zaman – fiyat – kalite isteklerinin üst düzeyde karşılanması,
 • Stok devir hızını dengelemesi,
 • İşletmedeki kaynakların en üst düzey şekilde kullanılarak yüksek verim elde etmektir.

şeklinde özetlenebilir.

MES sistemleri ile; Sistematik raporlamalar sayesinde üretimin her anında, her alanında anlık raporlar alınabilir, verimlilik düşüşlerinde, arıza durumlarında vb. olumsuz durumlarda anlık olarak müdahale edilerek gereksiz kalite, maliyet kayıpları önlenebilmektedir. Kaynakların performansı etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.

Meryem Ülker, İletişim Yazılım Proje Yöneticisi

Kaynak: http://www.mesa.org/