Madosan Dijital Dönüşüm Çalışmalarında CoralReef MES 'i seçti.

madosan dijital dönüşüm çalışmalarında coralreef mes 'i seçti.

CoralReef stratejik kararlarımızda yol gösterici olacak!

Endüstri 4.0 ile birlikte; IoT (Internet of Things), AR (AugmentedReality), VR (Virtual Reality), AI (ArtificialIntelligence), dronlar, otonom araçlar ve hatta Brainternet (insan beyninin eşzamanlı olarak internete bağlanması) artık dünyanın geleceği. Böyle olduğunu bile bile insanı göz ardı ederek hala geleneksel yaklaşımla hareket eden kurumların işi çok daha zor olacak. Madosan Raf Sistemleri olarak biz, “Profesyonel Bir Aile Olabilmek” sloganıyla teknolojiye yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. İnternet aracılığıyla her yerden ve her aşamasını izleyebileceğimiz, boyahane yatırımımızla konuşabilecek ve üretimin diğer aşamalarını da izleyebileceğimiz bir platform arayışına girdik. Araştırmalarımızın sonucunda; uzun yıllara dayalı tecrübesi, vizyonu, yetkin ve profesyonel kadrosu nedeniyle İletişim Yazılım’ı, çözüm sağlayıcımız olarak tercih ettik.

 

  • MES yazılımından öncelikli beklentilerimiz neler?

MES (ManufacturingExecutiveSystems), işletmelerde üretimin farklı birimlerinde kullanılan parça parça yazılımlar ya da ERP sistemlerinden,eşzamanlı ve standart bir izlenebilirlik sağlaması ile farkını ortaya koymalıdır. Türkiye’de ve dünyada bilindiği üzere ERP sistemlerinin standartları aşamadığı, üretimin dinamizmine ve sektörel ihtiyaçlara göre gerekli esnekliği sergileyemediği alanlarda MES kilit bir rol oynamaktadır. Bu noktada bir MES yazılımının,sahadan kullanıcı dostu ekrantasarımlarıyla hızlı ama aynı zamanda hatalı veri girişini kısıtlayıcı bir şekilde veri toplamaya olanak sağlaması büyük bir avantajdır. Bunun yanı sıra esnek raporlama olanaklarıyla, yetkili tüm personelin aynı noktadan, aynı bilgiye ulaşabiliyor olması karar alma süreçlerini daha hızlı, daha kaliteli ve kişisellikten uzak bir hale getirmektedir.

 

MES uygulamaları yapan şirketlerle ilgili araştırma yaptığımızda, başarı öykülerini dinlediğimiz çeşitli etkinliklere katıldığımızda,kullanıcı şirketlerle yaptığımız yüz yüze görüşmeler sonucunda gördük ki bu tarz sistemlerin veri giriş sürelerinin ve veri kaybının azaltılması ile üretim performansını anlık olarak gösterebilmesi ve verim kaybını önleyecek müdahalelerin anlık olarak yapılmasına olanak sağlayabilmesi gibi bir işletme açısından hayati önem taşıyan faydaları bulunuyor.Bizim de beklentilerimiz bu faydaların tamamı ve daha fazlasını hayata geçirmek yönünde.

 

  • Neden İletişim Yazılım’ı seçtik?

Görüştüğümüzşirketler arasında İletişim Yazılım ilk etapta,25 yıllık geçmişi,sektörde bilinirliğive farklı sektörlerde örnek gösterebilecekleri tecrübeleri ile,kurumsal yaklaşımları olan bir yazılım şirketi olmasıyla öne çıktı. Kadrosunda farklı bakış açılarına sahip, analitik düşünen endüstri mühendisleri ağırlıklı olduğu için projenin baştan sona sağlıklı bir şekilde yönetilebileceği konusunda İletişim Yazılım bize güven verdi. Ürün anlamında ise farklı sektörlere tek bir ürün üzerinden esneklik gösterebilen bir yapının bizim ihtiyaçlarımıza da karşılık verebileceğini düşündük.

 

CoralReef raporlama aracının mevcutta 200’ün üzerinde rapor içermesi ve özellikle kendiraporlarımızı geliştirebilecek olmamız da İletişim Yazılım’ı tercih etmemizde büyük etkendi.

 

Ayrıca,CoralReef’in bize operasyonel kalite ve kalıp yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, bakım süreçlerinin planlanması ve takibi gibi ERP programlarının esnekliğini yitirdiği noktalarda detaylı modüller sunmasıyazılımı bize cazip hale getirdi. 

 

  • CoralReef MES sistemi ile neyi hedefliyoruz?

CoralReef sistemi ile sahada ilk aşamada yönetimini sağlamak istediğimiz modülleri belirledik. Makine planlama, giriş-proses-final kalite kontrol işlemleri, üretimde malzeme akışı, plansız gerçekleşen arızaların ve planlı bakımların yönetimi, kalıpların süre ve miktar bazlı takibi, terazi otomasyonu gibi modüllerinERP sistemimizle entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacağız.

 

Bu sayede sahadakitemel maliyet unsurlarını oluşturanmakine-işçilik sürelerini, malzeme gibi kaynak tüketimlerini iş emri ve maliyet merkezi bazında,CoralReefERP entegrasyonu sayesinde halihazırda aktif olarak kullandığımız ERP maliyet modülüne aktaracağız. Maliyet sistemimize yalın ve net bilgi akışının daha rekabetçi kararlar alabilmemiz için güvenilir bir zemin oluşturmasını öngörüyoruz.

 

Projemizin bir sonraki adımı olarak CoralReef ile SFC (Üretimden Veri Toplama) kısmındamakinelerden online ve direk olarak üretim ve proses parametresi almayı hedefliyoruz. Üretimden veri toplama sürecinipersonelin beyanından bağımsız bir hale getirip, hatasız bir veri arşivine dayanarak kaynaklarımızı ve kapasitemizi OEE değerlerimizi daha üst seviyelere taşımış bir şekilde yönetiyor olacağız.

 

  • İletişim Yazılım ne seviyede ihtiyaçlarımıza karşılık buldu?

İletişim Yazılım belli bir seviyeye geldiğimiz bu sürece kadar yanımızda bir danışman vebirlikte bir çözüm ortağı olarak yol alacağımızı ispat etti.

 

Madosan Raf Sistemleri dijital dönüşüm sürecini sadece üretim yönetimi alanı ile sınırlı tutmayacak.Üretim dışında kalan doküman yönetimi, kalite standartları yönetimi, proje yönetimi, CRM, iş akışı ve toplantı yönetimi, öneri ve anket yönetimi gibi birçok farklı sürecimizi de dijital bir platforma taşıyacağız. Bu kapsamda İletişim Yazılım’ın ManageMind BPM çözümünü de işletmemize bu yıl sonuna kadar dahil etmeyi hedeflemekteyiz.

Feray Koylan, Satış Müdürü