Orkide Tekstil: "Dijital Dönüşümün Getirdiği Fırsatları En İyi Şekilde Değerlendirdik."

orkide tekstil:

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, dijitalleşme sadece bir dönüşüm aracı değil, aynı zamanda rekabet avantajını elde etmenin anahtarı haline gelmiştir. Orkide Tekstil olarak iş süreçlerinden iletişime, müşteri ilişkilerinden veri analizine kadar birçok alanda bu dijital dönüşümün getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. 

 

MES sistemine ihtiyacınız nasıl ortaya çıktı?

Üretim süreçlerini daha verimli ve yönetilebilir hale getirmek amacıyla MES sistemine ihtiyaç ortaya çıktı. İşletmemizdeki üretim süreçleri giderek daha karmaşık hale geldi. Ürün çeşitliliği arttıkça ve talepler özelleştikçe, üretim planlaması ve takibi zorlaştı. Elle yapılan işlemler ve kağıt tabanlı kayıt sistemleri yetersiz kaldı ve hatalara yol açmaya başladı. 

 

CoralReef MES sistemi ile neyi hedefleyerek projeye başladınız?

CoralReef MES sistemi ile üretim adımlarını daha iyi planlama, takip etme ve yönetme hedefi ile başladık. Üretim verilerini toplamak, analiz etmek ve raporlamak ikinci hedefimizdi. 

 

Projeniz için CoralReef MES çözümünü seçerken dikkate aldığınız noktalar neler oldu?

CoralReef MES çözümünü seçerken, programın daha önce tekstil sektöründe başarılı uygulama ve referansları olması en çok dikkate aldığımız konuydu.

 

Projeniz için İletişim Yazılım'ı tercih etme sebebiniz nedir?

İletişim Yazılım'ı tercih etme sebebimizin en önemlisi merkezi Bursa olması ve bununla birlikte hızlı destek alma şansımızdı. 

 

İletişim Yazılım ne seviyede ihtiyaçlarınıza karşılık buldu, ne tür faydalar elde ettiniz?

CoralReef MES üretim aşamalarını izleyerek daha verimli üretim için gerekli verileri almamızı sağladı. Envanter yönetimi ve envanterin doğru tutulması, gerçek zamanlı üretim verisi ve bu verilerin analizi, departmanlar arasındaki farklı verilerin bir yerde toplanması sistemin bize faydaları oldu.

 

Bundan sonraki dijitalleşme çalışmalarınız arasında ne gibi projeler olacaktır?

Üretim süreçlerinin daha akıllı ve otomatik hale getirilmesi için endüstri 4.0 teknolojileri ve büyük veri analizi gibi projelerimiz olacaktır.

Orkide Tekstil / Türker Yücel