CNK Havacılık ManageMind ile Kalite Yönetimi Süreçlerini, CoralReef ile Üretim Süreçlerini daha etkin takip edebiliyor

cnk havacılık managemind ile kalite yönetimi süreçlerini, coralreef ile üretim süreçlerini daha etkin takip edebiliyor

 

CNK Havacılık Hakkında

“CNK Havacılık olarak tüm süreçlerimizde paydaşlarımız için olumlu sonuçlar üreten, süreçlerini sürekli iyileştiren, ülkemiz endüstrisi için insan yetiştiren bir merkez olmayı hedefliyoruz.”

CNK Havacılık, çok eksenli parça işleme teknolojilerinde kullanılan Post-Processor yazılımlarını geliştirmek amacıyla 2004 yılında kuruldu. Ardından, 2007 yılında faaliyet alanını geliştirerek AB139 /Boeing 737 ve A320 uçaklar için kompleks, hassas parça işleme kabiliyeti kazanarak imalat sektörüne adım attı. CNK büyüyen pazar ihtiyaçları paralelinde, stratejik planlamasına uygun olarak, ekipman ve insan kaynaklarına yatırım yaparak gelişimini kaydetti. CNK Havacılık, Türk ve Amerikan hükümeti tarafından onaylı JSF endüstri şirketidir.

“Yüksek teknoloji üretmek için, yüksek teknolojiye sahip üretim sahasına ve etkin yönetime ihtiyacınız var.”

Günümüz ulusal ve uluslararası rekabet dünyasının en önemli silahının hız ve kalite olduğu gerçeğinden yola çıkarak, tüm operasyonlarımızda hızlı ve kaliteli çözümler üreten, bu doğrultuda da hızla büyüyen ve gelişen bir yapıya sahibiz. 2007 yılından bu yana yüksek teknoloji üretiyoruz. Yüksek teknoloji üretmenin bir diğer bileşeninin ise; yüksek teknolojiye sahip ekipman, teçhizat, makina ve ölçüm aletleri parkuru olduğunu biliyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu noktada üretimimizin izlenebilirliğinin sağlanması, karar destek bilgisi olarak iş geliştirme sürecinde bu bilgilerden yararlanılması için CoralReef Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi’ni kullanmaya başladık. Proje öncesinde kâğıt ve excel ortamında üretimden toplanan bilgileri analiz etmek ve raporlamak çok fazla zamanımızı alıyordu. Sahadaki üretimi anlık olarak takip etmemiz için bil fiil sahada bulunmamız dahi gerekebiliyordu. Gerçek ve anlık veriler alamadığımız için üretim verimliliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmakta da geç kalıyorduk. Bu faktörler ve geriye doğru izlenebilirliğin kâğıt üzerinden sağlanması bir üretim takip yönetim sistemine ihtiyacımız olduğunu ortaya çıkarttı.

Projenin Amacı

Üretim ve kalite dokümanlarının sistem üzerinden takibinin yapılması, revizyonların takibinin sistemsel olarak takibinin yapılmasını sağlamaktır.

Üretim izlenebilirliğinin, performans ve verimliliklerinin takibini sağlamaktır.

Sahadaki üretimin anlık olarak izlenebilirliğinin sağlanması, tek bir noktada biriken verilerin hızlıca raporlarının alınabilmesini sağlamak, rapor hazırlamak için harcanan sürelerin azaltılmasını sağlamak.

Stok hareketleri ve takibinin yapılmasını kolaylaştırmaktır.

Kalite dokümanlarının tek bir ortamda oluşturulması, kullanıcıların yetkileri dâhilinde erişebileceği ortam oluşturmaktır.

Neden İletişim Yazılım?

MES ve BPM arayışında, kullanılan ERP’ye uyumluluk sağlayabilecek olması, kullanılan ERP ile entegrasyon kurulmasında daha önce sahip olduğu tecrübe ve yerli bir yazılım olması nedeniyle İletişim Yazılım ile çalışma kararı verilmiştir.

Proje Sonuçları ve Değerlendirmeler

CoralReef programı ile sağlanan kazanımlar;

 • Sahadaki üretimin anlık olarak izlenebilirliği,
 • Lot ve seri bazında ürün takibinin sistem üzerinden takip edilmesi,
 • Operasyon bazında talimatlar hazırlanarak, iş emri ve imalat planının sistem üzerinde oluşturulması,
 • Sevkiyat ve depolar arası transfer barkod okutularak yapılmıştır. Böylelikle kullanıcı hatasının en aza indirilmesi,
 • Sipariş ilişkili üretim emri açılarak siparişe bağlı üretimlerin sistem üzerinden izlenebilirliği,
 • Makine programlama ile iş istasyonlarının doluluk durumlarının izlenebilmesi,
 • Duruşlar analiz edilerek, gerekli iyileştirmelerin yapılması aşamasında karar destek bilgisinin alınması,
 • ERP programı ile tam entegrasyon ile stok durumunun anlık olarak takip edilebilmesi,
 • Saha içerisindeki gerçek veriler ile sistem üzerinden, makine, vardiya ve tarih bazında üretim raporlarının alınması,
 • Giriş kalite kontrol ile irsaliye bazında stok yüzey kalitesi, hatalı stok ölçüsü vb. kontrollerin kayıt altına alınması sağlanmıştır.

ManageMind programı ile sağlanan kazanımlar (bazı örnek çalışmalar);

 • Kalite dokümanlarının ve doküman revizyonlarının sistem üzerinden oluşturulması ve dağıtımı,
 • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin takibi,
 • Toplantı tutanaklarının sistem üzerinden takibi,
 • Cihaz kalibrasyonlarının sistem üzerinden takibi, kalibrasyonu yaklaşan cihazlar için mail ile bilgilendirme yapılması,
 • Yıllık eğitim planları, eğitim katılım ve değerlendirmelerinin takibi,
 • Risk Yönetiminin ManageMind da takibi sağlanmıştır.

Önemli nokta ise ManageMind da kurgulanan yapıların tamamen CNK proje ekibi tarafından kurgulanmış olmasıdır.

Genel Müdür, Arda KAYNAR