Bakım Yönetimi Nedir?

 

Bakım yönetimi, bir fabrika veya tesisin bakımı ile ilgili aktivitelerinin planlanması ve kontrol edilmesi için çözüm sunan bir yönetim bilimidir. Bakım faaliyetleri  4 temel amaca yönelmelidir;

 • Üretim maliyetini düşürmek,
 • Ürün kalitesine katkıda bulunmak,
 • Tesis ömrünü artırmak,
 • Üretimin sürekliliğini sağlamak,

Bakım yönetimi planlı ve plansız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Plansız bakım: Makina veya tesis içerisinde ekipman bozulunca ya da arıza çıkınca yapılan bakımdır. İşletmede arıza zamanı bakım yapıldığından, onarım esnasında üretim kaybı oldukça fazla olmaktadır. Plansız bakım yönteminde ortaya çıkan bir arızaya bağlı olarak makinanın veya tesisin diğer parçaları da zarar görebilir. Bu tür sakıncalardan dolayı bu yöntem, günümüzde mecbur kalınmadıkça uygulanmamaktadır.

Planlı bakım: Plansız bakımın sebep olduğu dezavantajlar, işletmelerde planlı bakım yönteminin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Planlı bakım büyük maliyetlerin önüne geçmek ve düşürmek, üretilen ürün kalitesinin devamlılığını sağlamak, tesis içerisinde ekipmanların kullanım sürelerini uzatmak ve üretimin aksamalar olmadan devamlılığını sağlamak için önemli bir yönetim aracıdır.

Planlı bakım;

 • %25-%30 oranında bakım sürelerini azaltır,
 • %35-%45 oranında arızaları azaltır,
 • %20-%25 oranında üretim kapasitesini arttırmaktadır.

 

MTTR/MTBF nedir, nasıl hesaplanır?

MTTR (Mean Time ToRepair veya Retrieve): Plansız olarak gerçekleşmiş olan bir duruşun ortalama süresidir. Diğer bir deyimle bir iş merkezinin plansız olarak durduğu andan tekrar çalışır duruma gelişinin ortalama değeridir. Doğal olarak ne kadar küçük bir değer olur ise o kadar iyidir. MTTR değerini farklı bir şekilde tanımlarsak:  Arızadan önce çıkan en iyi ürünle, arıza onarıldıktan sonra çıkan en iyi ürün arasındaki süredir.

MTBF (Mean Time Between Failure): Bir iş merkezinin iki plansız duruşu arasındaki ortalama süresidir. MTBF değerinin zaman içinde artıyor olması sürprizlerin azaldığını, giderek daha az arızanın olduğu ve problemsiz çalışma dilimlerinin giderek uzadığı anlamına gelir. MTBF değerinin azalıyor olması ise ölçüme söz konusu olan çalışma diliminde aksiliklerin artıyor olması demektir, kısacası MTBF değeri ne kadar yüksek ise o kadar iyidir ve ayrıca planlı bakımlarında MTBF’yi uzatması amaçlanmaktadır.

CoralReef’te Bakım Yönetimi: CoralReef’te Bakım Yönetim Modülü

 • Arızaların takibi,
 • Arıza müdahale sürelerinin ve arızada kullanılan sarf malzemelerinin takibi,
 • Arıza iş emri açılması ve mail ile bilgilendirme,
 • Ekipman bakımı takibi,
 • Planlı bakım faaliyet girişi ve makine programlama entegrasyonu,
 • Planlı bakım faaliyetleri talimatlarının takibi,
 • MTBF, MTBR raporlarının takibi vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Beyza Güral, İletişim Yazılım Proje Uygulayıcısı

Kaynaklar:

https://www.biltas.com.tr/portfolio-items/bakim-ve-onarim-yonetim-sistemi/

https://www.atilimyazilim.com/blog/arizi-bakim-nedir.htm

http://www.neleryokki.com/egitim/bakim/

https://www.tezmaksan.com.tr/planli-bakimin-onemi-ve-avantajlari-1365-haberdetay-576

http://www.cengizpak.com.tr/mttr-mean-time-to-retrieve-nedir/

http://www.cengizpak.com.tr/mtbf-mean-time-between-failure-nedir/