RTLS Nedir?

Dar ve genelde kapalı alanlarda kullanabildiğimiz hassas ve lokal GPS  sistemleridir. Uygun şartlar sağlandığında izlenmesi gereken nesnelerin detaylı  konum takibi yapılabilir. Esasen bir vericinin ve 3-4 alıcıya olan doğrusal sinyal  güçlerinden konumunun belirlenmesi teknolojisidir. Bu teknolojinin gerisinde  bluetooth,  wi-fi ya da basit radyo-ultrasonik dalgalar olabilir.