MES ve ERP Nedir?

MES ve ERP İlişkisi 

●   ERP ve MES birbirilerine alternatif kavramlar değildir.

●   MES ve ERP entegre çalıştığında etkin bir saha yönetiminden bahsedilebilir.

●   Etkin bir MES, ERP’nin daha doğru verilerle yönetilmesini sağlamaktadır.

●   MES ile ERP’yi anlık verilerle besleyerek fiili maliyetleri yönetebilir ve kaynaklarınızı izleyebilirsiniz.                                           

●   MES, anlık veriyle ilgilenir. Üretimdeki anlık değişimlerin yönetimini sağlar.

●   İşletmelerdeki kayıpların minimuma indirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine odaklanmak en temel hedeftir.

●   MES sistemiyle Kaynakların Performansının Yönetimi hedeflenmektedir.

●   En Temel Kaynaklarımız;       

  Makine, Personel, Envanter 

CoralReef MES sistemi, diğer MES sistemlerinden farklı olarak sadece makinelerin performansını değil, personel ve envanter takibini de yaparak, tüm kaynakları yönetmeyi hedeflemektedir.