Lear Bursa; Etkin ERP Kullanımında İletişim Yazılım Çözümleri

lear bursa; etkin erp kullanımında i̇letişim yazılım çözümleri

 

Neden İletişim Yazılım?

İletişim Yazılım’ın bizim için uyguladığı çözümler, Lear Bursa'nın ERP'yi etkin kullanmasında büyük önem arz etmektedir. Malzeme planlama, lojistik, satınalma vb. süreçler daha hızlı takip edilmekte ve stok takibi sağlanmış olmaktadır. Lear Corporation, dünya çapında 120.000 çalışanı ile Fortune 500 listesinde yer alan uluslararası bir şirkettir. Lear Bursa firması, Gemlik Serbest Bölge‘de hizmet vermektedir. Şirketin ana faaliyet alanı, otomotiv ana sanayi firmalarına koltuk kılıfı üretimidir. Lear Bursa, 10 yılı aşkın süredir İletişim Yazılım çözümlerini tercih etmektedir. ERP sistemine entegre ürünler ile, ERP sisteminin daha etkin kullanılması sağlanmıştır. Uluslararası bir firma olan Lear Bursa, çeşitli raporları Genel Merkez'e düzenli olarak bildirmektedir. Geliştirilen Cash Forecastve General Entity çözümleri ile; genel merkeze bildirilmesi gereken bilgiler, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan ERP sisteminden düzenli olarak yurtdışına gönderilmektedir. Tedarikçi firmalar ile ortak EDI entegrasyonuyla, siparişlerin takibi ve kontrolü sağlanmıştır. Sistem üzerinden hızlı ve esnek raporlar alınabilmektedir. Farklı tedarikçilerden gönderilen EDI siparişleri, tek bir sistem üzerinden alınabilmekte ve raporlanabilmektedir. İletişim Yazılım tarafından geliştirilen MRP çözümü ile haftalık bazda malzeme ihtiyaçları hesaplanmaktadır. Sisteme aktarılan siparişler, yolda bulunan malzemeler (Intransit) ve stok bilgileri dikkate alınarak tedarikçi bazında MRP hesaplaması yapılmaktadır. MRP sonuçları; EDI formatına, Excel formatına ve raporlama aracına gönderilerek, farklı türlerde raporlanabilmektedir. 2009 yılında devreye alınan genel verimlilik projesi ile, üretim sahasının anlık takibi sağlanmıştır. Kesim, dikim, paketleme gibi üretim süreçleri sistem üzerinden takip edilmektedir. Sistem üzerinden çeşitli verimlilik raporları alınabilmektedir. Kılıflar için etiket basımları bu program üzerinden yapılarak, kılıfların barkodlu takipleri sağlanmaktadır. Ayrıca kılıfların üzerine unique (benzersiz) etiketler dikilerek, geriye doğru izlenebilirlik sağlanmaktadır. Yurtdışına gönderilen kılıfların bundle takipleri de sistem üzerinden yapılmaktadır. Müşterilere gönderilen paketlere, Paketleme ve Sevkiyat yazılımı ile çözümler geliştirilmiştir. Sevkiyat programı Logo ile entegre çalışarak, sistemde anlık stok takibine imkan vermektedir. Depo transferleri ve sevkiyat süreçleri, el terminalleri üzerinden barkodlu olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bunların yanında, ERP programının kullanımını kolaylaştırıcı çeşitli özel çözümler geliştirilmiştir. Excel'den fatura, irsaliye, reçete vb. bilgilerin aktarımları hızlıca ve otomatik yapılmaktadır. Ayrıca uluslararası bir firma olan Lear Bursa, çeşitli raporları Genel Merkez'e düzenli olarak bildirmektedir. Geliştirilen Cash Forecast ve General Entity çözümleri ile; genel merkeze bildirilmesi gereken bilgiler, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan ERP sisteminden düzenli olarak yurtdışına gönderilmektedir. Tüm bu çözümler, Lear Bursa'nın ERP'yi etkin kullanmasında büyük önem arz etmektedir. Malzeme planlama, lojistik, satınalma vb. süreçler daha hızlı takip edilmekte ve stok takibi sağlanmış olmaktadır. Üretim şirketlerinin global pazardaki yerlerini korumaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlayacak bütünsel bir altyapı olan 'üretim yönetim sistemleri'; üretimin izlenebilirliğinin sağlanması, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün / üretim kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktadır. "Üretimde gerçekleşen duruşların tespit edilmesi ve önlemlerinin alınabilmesi; fabrikada üretimin fiziksel akışı ile bilgi akışının eş zamanlı toplanması ve kontrolü için CoralReef ürününü tercih ettik."