İletişim Yazılım Yapay Zekayı İşe Aldı!

İletişim Yazılım Yapay Zekayı İşe Aldı!

04 Nisan 2018

'Akıllı işletme ®', 'Akıllı Fabrika ®', 'Akıllı Hastane ®' ifadelerinin isim haklarını alıp. MES yazılımlarını geliştirmeye başlayan İletişim Ya­zılım, projelerinde Endüstri 4.0’ ı altyapısını da oluşturuyor. TÜBİ­TAK ve KOSGEB’e başvurularım yaptıkları iki Ar-Ge projesi üzerin­de çalıştıklarını söyleyen İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu, "Bünyemizde yapay zeka bölümü oluşturarak, müşterileri­mizin üretim yönetimi süreçleri­ne akıl katmayı hedefliyoruz” de­di. Tekstilden otomotive kadar pek çok sektör için yazılım geliştirdik­lerini belirten Tuncer Hatunoğlu şöyle konuştu:

“Üretim isletmeler iııeakıl katan, verimlilik artırıcı projeler yapmak üzere CoralReef, diğer bir deyişle MES (imalat yürütme çözümleri) ve stratejik yönetim üzerine geliş­tirdiğimiz ManageMind adında iki yazılımı geliştirmek üzere yola çık­tık. 10 yılı aşkın süredir bu yazılım­ları ihtiyaca göre zenginleştirdik.

Bursa başta olmak üzere Sivas’tan Konya’ya Niğde’den İstanbul, An­kara’ya kadar pek çok üretici fir­maya hizmet veriyoruz.” Dünyadaki yazılım teknolojileri ile yazılım geliştirme araçlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Tuncer Hatunoğlu. 2007 yılı iti­bari ile paket yazılım geliştirmeye başladıklarım aktardı. Hatunoğlu, "Tekstil sektörü için yazılım geliş­tirerek başladık ama bugün sektör­lerden bağımsız olarak çalışıyoruz. Otomotiv, gıda, tekstil gibi sektör­lerde ayrıca uzmanlaştık. Mev­cut müşteri portföyümüzün yüzde 50’sini İstanbul’da faaliyet göste­ren firmalar oluşturuyor. 2018’deki öncelikli hedefimiz de İstanbul’da bölge müdürlüğü açıp, or­ganizasyonumuzun bir kısmını burada oluşturmak, müş­terilerimize yakın olmak" dedi.

Türkiye’de faaliyet gösterme ka­rarı alan yabancı danışmanlık şir­ketlerinin ihtiyaç duyduğu yazı­lımları da geliştirdiklerinin bilgisi­ni veren Hatunoğlu, “Uluslararası işbirliklerine açığız ve halihazırda bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Alman bir firma ile anlaşmaya var­mak üzereyiz. Bu hamlemiz yurtdışına açılmamızın da altyapısını sağlıyor” diye konuştu.

 

'Müşterilerimizin dijital dönüşüm politikalarını belirliyoruz'

Yaklaşık 8 yıl önce 'Akıllı işletme ®', 'Akıllı Fabrika ®', 'Akıllı Hastane ®' ifadelerinin isim haklarını alarak ve MES yazılımlarını geliştirmeye başlayarak, Endüstri 4.0’ ın altyapısını oluşturduklarını belirten Tuncer Hatunoğlu, halen TÜ­BİTAK ve KOSGEB’e başvurulan­ın yaptıkları iki yeni Ar-Ge projesi üzerinde çalıştıklarının da bilgi­sini verdi. Hatunoğlu. “Yapay zeka kavramının iş dünyasına çok farklı şeyler getireceğinin bilincindeyiz. İçimizde yapay zeka bölümü oluş­turarak, bugüne kadar ürettiğimiz çözümlerin arkasında akıl katabi­leceğiniz yapay zeka uygulamala­rıyla ürünlerimizi zenginleştirme hedefindeyiz" dedi.

Hatunoğlu, konunun akademik düzeyde de anlaşılması ve alt yapısının oluşturulması için Bursa Tek-nik Üniversitesi Endüstri Mühen­disliği Bölümünde üretim yöneti­mi, endüstri 4.0, MES gibi alanlarda mesleki dersler vererek, sektöre ye­tişmiş iş gücü kazandırmayı amaç­ladıklarını da sözlerine ekledi.