Yeşil sanayi

Uzun yıllar boyunca, ekonomik kalkınma ve büyüme stratejilerinin birçoğu doğal kaynakların  fazladan tükenmesi pahasına fiziksel, beşeri ve maddi sermayenin hızlı bir şekilde tüketilmesini desteklemiş, doğal kaynakları ve ekosistem dengesini göz ardı etmiştir. 

Doğal kaynakların bu şeklide tüketilmesi gelecek nesilleri büyük ölçüde etkilemekle beraber şimdiki nesiller üzerinde de zararlı etkileri oluşmaktadır. Yeşil sanayinin üretimdeki olumsuz çevresel etkileri

azaltma, sosyal ve ekonomik faydaları artırma ve su kıtlığı ile mücadele etmek gibi amaçları vardır. Bu yaklaşımla daha az kaynak, enerji ve malzeme kullanımı ile işletmeler aynı üretimlerini gerçekleştirebilecektir.

Sanayileşme denilince akla ilk olarak üretim yapmak yani kaynak tüketmek gelmektedir. Sanayide girdi olarak büyük oranda doğal kaynaklardan sağlanan hammaddeler kullanılmaktadır. Yeşil sanayi ile beraber bazı ara ürünler ve tüketim sonrası geri kazanılan atıklardan yararlanılması hedeflenmektedir. Kısaca yeşil sanayi, üretimin çevresel olumsuz etkilerini minimize ederek üretim yapmaktır. 

Biz de iletişim yazılım olarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacıyla çevre dostu ve daha yeşil bir üretim için, yeşil sanayinin yaygınlaşmasını desteklemekteyiz. Üretim yazılımlarımızı kullanmakta olan müşterilerimizin kullanımına 2020'nin 2. yarısında ücretsiz sunacağımız ‘’ÇEVRE ‘’ modülüyle çok özel dataları üretimden gerçek zamanlı toplayıp özel çevreci tüketim raporları verebilmekteyiz. Böylece hizmet verdiğimiz üretim işletmelerinin bu konudaki duyarlılıklarını artırırken, her yıl çevreci üretim için yaptıkları iyileştirme çalışmalarının ne kadarlık bir doğa katkısı sağladığını raporlayarak iyileştirme çalışmalarını yönetmelerini sağlamaktayız.  

‘’ÇEVRE ‘’ modülünden alınabilecek raporlar 

Bakım modülünün düzenli kullanımı ile makinelerin arıza durumu azaltılabilir. Düzenli bakıma giren makinelerde hurda oluşumu azaltılabilir. Aynı zamanda bakım için kullanılan kimyasal maddelerin kullanımı azalır.

Yıllık fire miktarı raporlanarak miktara göre optimizasyon yapılabilir. Örneğin sac kesimi yapan bir firma optimizasyonu kullanarak sac kesimi sonrasında çıkan firelerini minimum seviyeye getirebilir.

Hammadde olarak kullanılan bazı malzemelerin hızlı tüketilmesi gerekebilir. Aynı zamanda malzemenin yapısında bozulmalar yaşanabilir. Bu bozulmaların azalması için sarfiyatlar FIFO ve FEFO'ya göre düzenlenerek yapılabilir. 

Raporların, üretim emirlerinin, hurda ve fire miktarlarının sistem üzerinden alınmasıyla kağıt tüketimi azaltılabilir.

MRP/MPS modülünün kullanımı ile ihtiyaç fazlası ürün alımı azaltılabilir. Bu sayede malzeme kayıplarının önüne geçilebilir. 

Sevkiyat planlaması ile yakın şehirlerden başlanarak sevkiyatın yapılması yakıt tüketimini ve yakıt tüketimine bağlı karbondioksit salınımı azaltır