Üretim sahalarında bilişimin değeri artıyor!

Üretim sahalarında bilişimin değeri artıyor!

24 Mayıs 2016

Dünyanın önemli ekonomilerine sahip ülkeler tarafından bugün yoğunluklu olarak kullanılan, verimliliği artıran ve esnek üretime olanak sağlayan bilişim teknolojilerinin önemi her geçen gün artıyor. Şirketlerin yaşam gücünü ve rekabet kabiliyetini artıran son teknolojilerle donatılmış fabrikalar, rekabette bir adım öne geçmeyi başarırken, verdiği hizmetleri ve varlıklarını da geleceğe taşıyor. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, big data gibi kavramların ön plana çıktığı günümüzde üretim sahalarının değişimi ve gelişimi de bu noktada büyük önem arz ediyor.

1994 yılında kurulduğu günden bu yana "Sürdürülebilir gelişim için bilgi temelli yönetim" anlayışına inanan ve özellikle üretim işletmeleri için geliştirdiği CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi ile fark yaratan İletişim Yazılım’ın Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şen, “Üretim işletmeleri için bilişim teknolojilerinden faydalanmak ve üretim sahasının otomasyonunu sağlamak; gerçek zamanlı verilerle kararlar alabilmenin, gerçek kapasiteyi verimli bir şekilde kullanabilmenin, verimliliği artırırken fire ve kayıpların önüne geçebilmenin, kalite standartlarına uygun ürünler elde etmenin önünü açmaktadır” dedi.

 

 

CoralReef® hakkında açıklama yapan Şen, üretim işletmelerinde üretim sahası ile ERP (Enterprise Resource Planning/Kurumsal Kaynak Planlaması) arasındaki entegrasyonu sağlayan ve üretim sahasından anlık olarak veri toplamayı mümkün hale getiren CoralReef’in, üretim süreçlerinde; maliyetleri düşürücü, verimliliği ve kaliteyi artırıcı sistem arayışlarına cevap verdiğini dile getirdi. Şen sözlerine şöyle devam etti: “CoralReef® ile; malzemelerin; işletmeye geldiği süreç, stokta kaldığı ve mamul olarak çıktığı zamana kadar geçen dönem kontrol altına alınmaktadır. İşletme için bu sistemle; gerek makine gerek de insan gücü bazında verimlilik takibi yapılabilmektedir. Kayıp zamanların, işletmedeki maliyet artırıcı duruşların nerelerden kaynaklandığı ölçülebilmekte ve yöneticilere karar süreçlerinde ihtiyaç duydukları geri besleme ile destek olunabilmektedir. Bu noktada geriye doğru izlenebilirlik ve fiili maliyetlerin ERP sistemi üzerinden hesaplanabilmesi için gerekli tüm verilerin doğru bir şekilde anlık olarak toplanması CoralReef®; Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi'nin ana hedeflerindendir.”

GELECEĞİN FABRİKALAR BU TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Gelecekte var olmak isteyen işletmelerin; ürünün tasarımından tedariğine, üretim aşamasından teslimata kadar pek çok aşamada fabrika yönetim yazılımları, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları ve otomatik test, otomatik dizgi, otomatik depo gibi sistemlere uzanan geniş bir yelpazede çeşitli otomasyon teknolojilerinin birbirini tamamlayarak bütünsel bir çözüme hizmet ettiğini söyleyen Şen, “Fabrika yönetim yazılımları, fabrikaları geleceğe taşıyan en önemli teknolojilerden birini oluşturmaktadır. Bu fabrikalardaki üretim süreci, bir network aracılığıyla hem fabrika yöneticileri hem tedarikçiler hem de müşteriler tarafından izlenebilmekte ve işleyen sürece istendiği ölçüde online müdahale edilebilmektedir.” diye konuştu.

Yaşam güçlerini arttırmak ve fabrikalarını geleceğe hazırlamak isteyen işletmelerin bilişim partnerliğini üstlenerek günümüzün koşullarının gerektirdiği, dünya standartlarındaki alt yapıyı oluşturduklarını dile getiren Şen son olarak CoralReef’in işletmenin yönetsel karar süreçlerine ışık tutulabildiğine ve gerçek üretim verimliliği ile iş süreçlerine yön verilebilen bir MES sistemi olduğuna dikkat çekti.