Üniversite Sanayi İşbirliği Konulu Panel Başarıyla Tamamlandı

"Günümüzde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Paydaşlara Sunduğu Fırsatlar” Konulu Panel

01 Mayıs 2016

İletişim Yazılım Genel Müdürü ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Tuncer Hatunoğlu; BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi birlikteliğinde düzenlenen üniversite-sanayi arasındaki işbirliğinin ele alınarak inovatif çalışmalarla gelişiminin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla; 28 Şubat 2015 / Cumartesi günü saat 13:30’da BUSİAD Evin’de "Günümüzde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Paydaşlara Sunduğu Fırsatlar” konulu panelde panelist olarak yer aldı.BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi birlikteliğinde "Günümüzde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Paydaşlara Sunduğu Fırsatlar” konulu panel düzenlendi. Oturum Başkanlığını ÜSİGEM (Uludağ Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) başkanı Prof. Dr. Sedat ÜLKÜ'nün yaptığı panelde; yeni gelişmeye başlayan söz konusu işbirliğinin önümüzdeki süreçte daha da artması için tarafların neler yapması gerektiği konusu irdelendi.Bu çerçevede; mevcut durum ile 2023 yılı hedeflerine giden yoldaki durumumuzun değerlendirmesi yapılırken, tarafların birbirinden beklentileri, işbirliğini zorunlu kılan etmenler de ortaya kondu. İş birliği için üniversitenin 'ulaşılamaz' olmadığı, faydalı iş birlikleri için mevcut akademik gücümüzün yeterli olduğu, iş birliğinden iki tarafın da kazançlı çıkacağı da belirtildi.Ayrıca üniversite ve sanayinin birbirine yakın durması, güvenmesi ve ihtiyaçlar paralelinde akademik imkan ve kadroların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği üzerinde de fikir birliğine varıldı.