IoT ile Üretim Verimliliğinin Artışı Nasıl Sağlanır?

IOT Nedir?

IoT  olarak bilinen “Internet of Things” teriminin Türkçedeki karşılığı olarak sunulan nesnelerin interneti, günlük hayatta kullanılan nesnelerin internet sayesinde diğer nesneler ile veri alışverişi yapabilmesini ve nesnelerin birbiriyle tam olarak senkronizasyon halinde olmalarını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji ortamlardan verileri toplamayı, göndermeyi ve üzerinde işlem yapmayı sağlayan akıllı cihazlardan oluşur. Nesnelerin interneti cihazları, toplanan verileri bir ağ geçidi ile aktarır ve takibi belirli bir alana ihtiyaç duyar.

Bu teknoloji ile çok sayıda, küçük boyutlu, kablosuz teknoloji kullanabilen algılayıcı (sensor) cihazlar ile yaşadığımız çevredeki (ev, okul, işyeri, fabrika, şehir vb.) hemen hemen bütün olayları izlemek ve bilgi toplamak mümkündür.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Veri Toplama neden bu kadar önemli?

Yaşadığımız yüzyılda üretim oldukça yaygın ve kolay bir hale geldi. Ancak yeni teknolojilerin gün yüzüne çıkması geleneksel üretim süreçlerini zorluyor. Üreticiler rekabette üst sıralara tırmanmak için teknolojiyle entegre üretim tesisleri kurmak zorunda kalıyor. Günümüz üretim tesislerinin ürettiği üretim hızı ve karmaşıklığı geçmiş yıllara kıyasla oldukça fazla ve bu durumda imalatın dijitalleştirilmesi büyük bir olanak sağlıyor.

Otomatik Tanıma ve Veri Toplama ya da kısaca OT/VT kavramı, (İngilizce: Automatic Identification and Data Capture, kısaca AI/DC), insan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi, onlar hakkında veri toplanması ve bu verilerin bilgisayar sistemlerine doğrudan giriş yapılması anlamına gelir. tr.vikipedia

Modern fabrikalarda her süreç dijitalleşmeyle iç içedir. Bu durum her süreçte veri üretilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar. Bu veriler, üreticilerin üretim süreçleri hakkında daha akıllı ve daha akıllıca kararlar vermesini sağlar. Veri toplama işlemi çoğumuzun aşina olduğu bir terim olan nesnelerin interneti yani IoT aracılığıyla gerçekleştirilir.

Fiziksel nesneler, düşük maliyetli hesaplama, bulut, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler aracılığıyla verileri minimum insan müdahalesiyle paylaşabilir ve toplayabilir. Dijital sistemler, bu hiper bağlantılı dünyada bağlantılı nesneler arasındaki her etkileşimi kaydedebilir, izleyebilir ve ayarlayabilir. Fiziksel dünya dijital dünya ile buluşarak iş birliği yapar.

IoT ve Veri toplamanın önemini kısaca şu maddeler üzerinden değerlendirebiliriz.

  • İşletmeyi daha iyi yönetmeye yardımcı olmak için IoT verilerinden veri temelli içgörüler türetme
  • İş operasyonlarının üretkenliğini ve verimliliğini artırma
  • Yeni iş modelleri ve gelir akışları oluşturma
  • Kısa sürede değer elde etmeyi teşvik etmek için fiziksel iş dünyasını dijital dünyaya kolayca ve sorunsuz şekilde bağlama

 

Fabrikalarda IoT Çözümleri ile Üretim Verimliliğinin Artışı Nasıl Sağlanır?

Ortamdaki algılayıcı cihazlardan ve üretimdeki veri terminallerinden gelen, gerçek zamanlı sürekli veri akışı, internet ortamında sağlayıcılar tarafından verilen depolama, veritabanı, uygulama hizmetleri ile Bilgi Sistemleri tarafından kullanılmaya hazır hale getirilmektedir. Böyle bir IoT bilgi akışı üretim sistemlerini olumlu yönde etkileyebilecek Endüstri ve IoT’nin birleştirilmesi ile üretimde kullanılan akıllı cihazlar, insan hatasını en aza indirerek, gerçek zamanlı bilginin karar destek sistemleri tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu da üretimde kalitenin arttırılması, maliyetlerin azaltılması, rekabetçi ürünler yaratılması gibi birçok olumlu etki yaratacaktır. 

( https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/657943 )

( https://www.endustri40.com/fabrikalarda-iot-kullanimi-ve-dijitallesme/)

https://www.oracle.com/

https://www.gtech.com.tr/)

Otomasyon ve Elektronik Ar-Ge Uzmanı - Alper Övüç