Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm; teknoloji dönüşümü değil iş yapma şeklinin dönüşümüdür ve odağında müşteri vardır.

Değişen ihtiyaçlar, organizasyonların daha etkin yönetimi, daha verimli hizmet ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla insan, iş süreçleri ve teknoloji alanlarındaki bütüncül teknolojik dönüşümdür.

Kaynak: Türkiye'deki Dijital Dönüşüme CEO Bakışı, Deloitte, TÜSİAD

 

Dijital Değişimi Tetikleyen Faktörler

Kaynak: Türkiye'deki Dijital Dönüşüme CEO Bakışı, Deloitte, TÜSİAD

İşletmelerin Akıllı Üretim Sistemlerinde Farkındalık ve Dijital Teknolojilerde Entegrasyon Seviyesi

Firmaların %50’sinin Önümüzdeki 3-5 Yıl İçinde İlgili Teknoloji Entegre Etme Stratejileri Bulunuyor…

   

Dijital Dönüşümle Rakiplerinizin Önüne Geçmek Mümkün…

30 Ülkede 391 işletmede (geliri 500 milyon dolar ve üstü) yapılan araştırmalarda dijital dönüşümle "uzman" kategorisinde olanların rakiplerine göre %26 daha karlı ve gelirlerinin %9 yüksek olduğu tespit edilmiştir.

------------------------------------------------------   Liderlik Yeteneği  -----------------------------------------------------------

Dijital Teknolojilerin Üretim Sürecindeki Etki Potansiyeli

 

MCKinsey& Conmany 2015:"İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritari" dokümanından alıntıdır. Kaynak: TÜBİTAK, 2016