Dijital Dönüşüm İle Geleceğe Hazır Olun!

ST Endüstri 4.0 Dergisi Röportaj Soruları

03 Ekim 2018

ST ENDÜSTRİ 4.0 DERGİSİ 

RÖPORTAJ SORULARI

ST:      Sanayinin dijital dönüşümüne ürünleriniz nasıl hizmet ediyor?  Bu anlamda şirket vizyonunuzu öğrenebilir miyiz?

İletişim Yazılım olarak 25 yıldır, işletmelerin rekabet güçlerini artırabilmek için yola çıktıkları Endüstri 4.0’a geçiş yolculuklarında, dijital olgunluk seviyelerini geliştirecek ve verimliliklerini artıracak Akıllı İşletme Ürünleri üretiyoruz.

Dünya litaratüründe MES (Manufacturing Execution System) olarak bilinen Üretim Yönetim Yazılımı üretmekteyiz. Üretim sahasından anlık verilerin toplanması ile işletmelerin temelde fiili maliyetlerini yönetmelerini hedefliyoruz. Verimliliği artırarak işletmelerin maliyetlerini miniminize etmelerine yardımcı oluyoruz. CGI’nın MES Product Survey araştırmalarında da yer alan MES ürünümüz CoralReef ile işletmelerin anlık verilerle yönetilmesini ve maliyetlerini düşürmelerini sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir.

BPM (Business Process Management) çözümümüz ManageMind yazılımımızla işletmelerin örgüt kültürünün oluşturmalarını ve bilgisayar ortamında dijitalleşmelerini sağlıyoruz. Bu yazılımımızla kağıt kullanımı minimuma inmekte ve işletmeler tüm süreç aşamalarını ve KPI (Key Performance Indicator)’larını izleyebilmektedir. Böylelikle süreç performansı izlenerek darboğaz noktaları takip edilebilmektedir. Ayrıca ISO standartlarının gerektirdiği tüm dokümante işler yazılımımız ile hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Vizyonumuz MES ve BPM konularında ulusal pazarda lider olmaktır. Bu doğrultuda 25 yıldır çalışan işletmemiz her geçen gün yeni referanslarıyla gücünü artırmaktadır.

ST:      Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirve ve Sergisi'nde hangi konulara odaklanacaksınız, okuyucularımızla detaylıca paylaşır mısınız?

Akıllı İşletme Çözümleri ana stratejimiz olup, güncel teknolojilerle geliştirilmiş yazılımlarımızla katılımcıları örnek projelerimizle bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

CoralReef MES ürünümüz ile Makine Çizelgeleme, Kalite Kontrol, Üretimden Veri Toplama (Shop Floor Kontrol), Bakım Yönetimi, Kalıp/Takım Yönetimi, Depo ve Sevkiyat Yönetimi konuları ağırlıklı olarak dijital anlamda verilerin toplanması ve yönetilmesinde çözümlerimi paylaşmayı hedefliyoruz. CoralReef ile verimlilik ve izlenebilirliğin nasıl sağlanabileceği, ne tür analizler yapılabileceği, OEE, PPM gibi işletmeler için olmazsa olmaz Anahtar Performans Göstergelerinin nasıl izleneceği hakkında bilgilendirme yapmayı hedefliyoruz.

ManageMind ürünümüz ile ise Süreç Yönetimi, Doküman Yönetimi, Varlık Yönetimi, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Yönetimi, Anket Yönetimi gibi süreçlerin dijitalleştirilmesi konusunda paylaşımlar gerçekleştireceğiz.

ST:      Hedeflerinizde hangi sektörler var?

İletişim Yazılım olarak sektör bağımsız olarak faaliyet göstermekteyiz. Ağırlıklı olarak ise Gıda, Savunma ve Havacılık Sanayi, Plastik Sektörü, Kauçuk Sektörü, Makine Sektörü, Cam Sektörü, Tekstil Sektörü, Otomotiv Sektörü gibi farklı sektörlere hizmet vermekteyiz.

Zirvede sektörel bazda başarılı referanslarımız hakkında da bilgi vermeyi hedefliyoruz.

ST:      Bu sektörlere ilişkin olarak Zirve'de hangi ürün/çözümlerinizi tanıtacaksınız? Markanızın geliştirdiği başarılı Endüstri 4.0 uygulamalarını aktarır mısınız?

Zirve’de Akıllı İşletme Çözümlerimizi tanıtacağız. MES çözümü olan CoralReef’i, BPM çözümü olan ManageMind’i ve Entegrasyon aracımız olan IMT’yi öncelikli olarak tanıtacağız. Yine talep tahminleme, sipariş aktarımı, fason yönetimi, konfigürasyon yönetimi gibi konularda geliştirdiğimiz spesifik çözümlerimizi de aktarmayı hedefliyoruz.

Fabrikaların planlamadan sevkiyata kadar süreçlerini dijital ve anlık olarak yönetmelerini sağlayan, farklı ERP’lerle entegrasyon imkanı veren, makinelerle haberleşen CoralReef ürünümüz ile başarılı projelerimizi aktarmayı hedeflemekteyiz. Barkod, karekod, RFID vb. teknolojilerle desteklenen CoralReef ile daha hızlı, anlık, hatasız veri girişleri mümkün olabilmektedir. PLC entegrasyonu ile; farklı tip ve modeldeki makinelerin üretim adedi, duruş bilgisi, çevrim zamanı gibi temel üretim bilgilerinin yanında sıcaklık, basınç, devir hızı, kaynak sıcaklığı, regraj değeri gibi proses parametreleri de yazılımımızın raporlama ve analiz modülüyle kullanıcılara sunulmaktadır.

İzlenebilirlik ile, işletmelerin geriye doğru analiz yapma ve problemin kaynağını tespit etmeleri mümkün olmaktadır.

OEE analizi ile toplam ekipman verimliliği sistem tarafından raporlanabilmekte ve kayıpların detaylı analizleri sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

ST:      Size göre Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirve ve Sergisi'nin Türkiye endüstrisine katkısı neler olacak? Sizin beklentileriniz neler?

Rekabet koşullarının her geçen gün daha zorlaştığı günümüzde, Endüstri 4.0 geçişi işletmeler için kaçınılmaz hale gelmiştir. Global pazarda rakip firmalar ile rekabet edebilmek adına işletmelerin müşteriye özel üretim gerçekleştirmek, süreçlerin dijitalleştirilerek hatasız ve minimum maliyet ile üretim sağlamak öncelikli hedefler arasında olmalıdır.

Bu kapsamda, çözümler ile işletmelerin bir araya gelerek partner firmalar haline gelmeleri ve projeler oluşturmaları kritik ve önemli olacaktır.

Özellikle yerlileşmenin öneminin daha çok anlaşıldığı bu dönemde ulusal çözümlerin, işletmelerle tanıştırılması çok büyük önem arz etmektedir.

Bu etkinlikte çözümlerimizi işletmelerle buluşturmak ve bilgi alışverişinde bulunabilmek en büyük beklentimiz olacaktır.

ST:      Pazarı büyütebilme adına sizin önerileriniz nelerdir?

Firmaların Endüstri 4.0 konusunda ürettiği çözümlerin başarı hikayeleri ile işletmelere ulaştırılması Pazar açısından önemlidir.

Özellikle verimlilik ve kayıpların analizi ile işletmelerin neler kazanacağı, fiili maliyetlerini yöneterek ne tür kazanımlar elde edebileceği ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Uluslararası rekabetin her geçen gün zorlaştığı günümüzde, işletmeler verimliliğe odaklanmak zorundadır.

Verimlilik çalışmaları her işletme için süreklilik sağlanması gereken bir olgudur.

Bu bağlamda yapılacak çalışmaları önceliklendirmek, planlamak ve sonuçlarını değerlendirmek için verimliliğin sürekli gerçek datalarla izlenebiliyor olması gerekir. Bu nedenle işletmelerin MES sistemlerini kurmaları çok önem arz etmektedir.

Ayrıca dijitalleşmenin öneminin ve bunun artık bir zorunluluk haline geldiğinin sanayi tarafından daha fazla anlaşılması ülke ve Pazar açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu tarz zirveler bilginin paylaşılması ve çoğalması açısından kritiktir.