İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Savunma Sanayi

Uluslararası arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen unsurlarından birisi olan savunma sanayinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumu gereği önem arz eden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan Türk Savunma Sanayisi'de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Savunma sanayisinde kullanılan parçalar emniyet parçalarıdır ve uzun süreli olarak sektöre hizmet etmektedir. Bu nedenle bu tarz parçaların tüm özelliklerinin ve üretim süreçlerinin en az 50 yıl arşivlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu parçaların hangi üretim süreçlerinden geçtiği, hangi hammaddelerin kullanıldığı, kalite spectleri, hangi personel tarafından üretiminin yapıldığı gibi bilgiler izlenmek istenmektedir. CoralReef® Üretim ve Yönetim Sistemi, savunma sanayinin yukarıda belirtilen ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu yazılım ile üretimin tüm süreçleri izlenebildiği gibi, ana sanayinin istediği talimatlara uygun olarak üretimin yapılıp yapılmadığı takip edilebilmektedir. Ayrıca ürün teknik çizimleri gibi ürün dokümanları sistemde arşivlenebilmektedir. Böylelikle istendiğinde bu bilgilere hızlıca ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca savunma sektörünün temel problemlerinden biri de makine kapasitelerinin doğru planlanmasıdır. Yine CoralReef® uygulaması ile makine ve hat planlanmaları Gantt Chart üzerinden yapılarak, kapasite planlamaları daha doğru yapılabilmektedir. Böylelikle bakım süreçlerini de dikkate alarak yapılan planlama sonuçlarına göre maksimum kapasite kullanımı sağlanmış olmaktadır. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır.