İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Otomotiv ve Yan Sanayi

İletişim Yazılım; dünya ticaretinin lokomotif unsurları arasında yer alan, teknolojinin en hızlı geliştiği sanayi kollarından otomotiv ve yan sanayi üretim işletmelerinin, üretim sahasının anlık olarak kontrolü için CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi'ni uygulamaktadır. MES (Manufacturing Execution System) kavramı üzerine geliştirilmiş CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi, üretim sahasının anlık izlenebilirliğini sağlamakta ve yan sanayinin yoğun çaba sarfettiği kalite belgelendirmeleri için gerekli şartların sağlanması gibi konularda çözümler üretmektedir. Sistemin ana amaçlarından biri olan izlenebilirlik sayesinde bir ürünün geriye doğru; hammadde girişinden ürün olarak çıkışına kadar ki tüm süreci, hangi operatör tarafından ne zaman, hangi hatta, hangi kriter değerleriyle üretildiği bilgisine anlık olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca kasa takiplerinin otomatik olarak yapılmasına olanak sağlayan bu sistem ile müşterilerinize hızlı cevap verebilmenizi sağlar. EDI sipariş aktarımı sayesinde müşterilerinize kısa zamanda ulaşabilme ve ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı sunar. Dolayısıyla döküman yönetiminizde iyileşmeler elde edeceksiniz. Ayrıca rekabet avantajınız da artacaktır. Bursa; otomotiv sektöründe istihdam kapasitesi, bilgi birikimi, tecrübesi, ülke ekonomisine katkısı ve coğrafi avantajlarından dolayı ülkemizin en büyüğü durumundadır. Bu durum dünyada da farkedilmektedir ki yurtdışı firmaları Bursa’ daki otomotiv firmalarıyla işbirliği için kapılarını çalmaktadır. MES kavramının sağladığı faydalar ile bu taleplerin daha da artacağı kesindir. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, İletişim Yazılım tarafından otomotiv yan sanayisinin ana sanayi ile tam entegre çalışmasına yönelik, Logo Tiger Plus ve Tiger Enterprise ile uyumlu DragonFly’ da firmalara sunulan çözümler arasında yer almaktadır.