İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Makine

İletişim Yazılım; ülkemizdeki gelişme süreci devam eden sektörlerden makine üretim işletmelerinin, üretim sahasının anlık olarak kontrolü için CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi'ni uygulamaktadır. MES (Manufacturing Execution System) kavramı üzerine geliştirilmiş CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi, sektörün kendine has dinamiklerine (Üretim esnasında yaşanan süreç değişiklikleri, yeniden işlem süreçleri, fasoncu takibi ve yönetimi gibi birçok konuda) çözüm üretmektedir. CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi; üretim süreçlerinin anlık takibinin yanında, ürünün oluşmasında büyük önem arz eden proses şartlarının da (sıcaklık, basınç, vb.) anlık takip edilmesi ve kontrol altına alınması, hammadde, yarı mamul ve mamullerin son kullanma tarihlerinin sürekli denetim altında tutulması, mamulden hammaddeye kadar tüm izlenebilirliğin sağlanması gibi konularda çözümler üretmektedir. Makina sanayiinde uzun ve zahmetli olarak görülen teklif hazırlama sürecinde harcanan her dakika imalatçı için önem arz etmektedir. CoralReef®’in asıl amaçlarından biri olan fiili maliyetin hesaplanması ile teklif hazırlama süreci zamanının kısalmasını sağlamaktadır. Bir diğer konuda müşteriye termin süresi vermektir. Mevcut siparişler, hatlardaki devam eden üretimler dikkate alınarak sapmalar hesaplanmalı ve termin verilmelidir. CoralReef® ile termin süreleri, makine kapasitelerini Gantt Chart’lar üzerinden görerek gerçekçi şekilde hesaplanmaktadır. Bir makinenin tüm parçalarının ne zaman hangi operatör tarafından hangi hatta üretildiği ya da hangi tedarikçiden hangi kalite değerleriyle alındığı çok önemlidir. Üretim sahasında binlerce malzeme hareketi olur ve CoralReef® ile her malzemeyi lotlu olarak takip edebilirsiniz ve bu işlemleri yapmak işletmeye ekstra operasyonel yük oluşturmaz. Malzemelerin hareketleri, sahada anlık olarak barkod ve el terminalleriyle kaydedilmektedir. Malzeme izlenebilirliği bu şekilde sağlanmış olmaktadır. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır.