İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Lojistik ve Hizmet

Lojistik sektörü; küreselleşmeyle birlikte, ülkelerinde iletişim ve ticaret anlamında birbirlerine daha çok yaklaşmaları ve ürünlerin güvenli şekilde ulaştırılması açısından önemli bir sektördür. Lojistik sektörü, üretim ve tüketim ağlarının buluşmasını sağlaması ve ekonomik gelişmelerin kolayca izlenebildiği bir sektör olması sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin konumu açısından da bir köprü özelliğinde olması lojistik anlamında avantaj sağlamaktadır. Yazılımların gelişmesiyle birlikte artık lojistik sadece bir ürünün taşınması değil, o ürünün ne zaman teslim edileceği, kaç derecede muhafaza edileceğine kadar kontrol edilebilen bir sektör haline gelmiştir. Neyi, nasıl, nerede, ne kadar depolayabileceğiniz görebilirsiniz. Bu sayede insan kaynaklı sorunlar en aza indirgenmiş olmaktadır. Lojistik yazılımları ile planlama, operasyon ve kontrol aşamalarının doğru gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece siparişlerin takibi, izlenmesi, stok kontrolü, elektronik ortamda ödeme kolaylığı gibi avantajlardan bahsedilmektedir.