İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Kimya ve Boya

Kimya sektörü tarafından üretilen ürünler; kozmetik, ilaç vb. olarak hem doğrudan tüketiciye ulaşır, hem de diğer sektörlerde (tekstil, otomotiv, inşaat , hizmet sektörü vs.) hammadde olarak kullanılır. Bu yüzden kimya sektörü vazgeçilmez öneme sahip bir sektördür. Kimya sektörü daha çok sermaye-teknoloji yoğun bir sektördür. CoralReef® Üretim Yönetim Sistemi ile üretiminizi izleyebilirsiniz ve verileri saklayabilirsiniz. CoralReef® ile terazi entegrasyonu sayesinde otomatik olarak reçeteye göre karışımlarınızı elde edebilirsiniz ve bunların da kayıtlarını tutabilirsiniz. Kimya sektörü fazlasıyla düzenlemeye tabi olan bir sektör olması nedeniyle firmalara büyük maliyetler yaratmaktadır. CoralReef®; bu tip mevzuatlara uygunluğu sağlamada kolaylık sağlamaktadır. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır.