İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Gıda ve Tüketim Ürünleri

Gıda sektörünün ana görevi tarımsal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri haline getirmektir. Bu süreçte, en önemli adım üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı hammadde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar birçok unsur yer almaktadır. Gıda sektöründe, üretim süreçlerinde izlenmesi gereken en temel ihtiyaçlar son kullanma yani raf ömrü takibi ve ürünlerin geriye doğru izlenebilirlikleridir. CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi, gıda sektöründeki firmalara ürünlerinin tüm detayıyla geriye doğru izlenebilmesi imkanını sağlamaktadır. Ürünün müstahsillerden toplanmasından son tüketiciye ulaştırılmasına kadar ki tüm süreç bu yazılım üzerinden izlenebilmektedir. Böylelikle son tüketici memnuniyeti sağlanmış olmakta ve geriye doğru problemler izlenebilmektedir. Bu durum sürekli iyileştirme felsefesinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bu yazılım ile, hammaddenin, yarı mamülün ve mamüllerin raf ömürleri takip edilebilmektedir. Özellikle üretim aşamasındaki bekleme süreleri bile detaylı olarak sistemden izlenebilmekte ve gerektiğinde sistemden geri bildirimler alınabilmektedir. FEFO (First Expired First Out) sistemini destekleyen CoralReef® uygulaması, gıda sektörünün ihtiyaçlarına tam uyumlu bir sistem haline gelmiştir. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır.