İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Elektronik ve İleri Teknolojiler

Elektronik sektörü, sürekli gelişen ve hızlı bir değişim içerisinde büyüyen bir yapıya sahiptir. İşgücü açısından da nitelikli işgücünü barındırdığı için kendisinin ve diğer sektörlerinde gelişmesinde önemli katkıda bulunan ve verimlilik artışı sağlayan bir sektördür. Bunun temelinde de Ar-Ge’ye verilen önem yer almaktadır. Elektronik eşya üretiminde kalite, verimlilik ve izlenebilirlik önem taşımaktadır. Elektronik eşyalar her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte yeni bir özellikle birlikte piyasaya sunulmaktadır. Üretiminde ar-ge çalışmalarıyla desteklenmesi ve teknolojik yatırımların yapılması gerekmektedir. Elektronik sektörünün bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmiş olan CoralReef® uygulaması ile üretim bandını en verimli şekilde kullanıp ürün maliyetini minimuma indirirken, her üründe aynı kalite standartlarının yakalanmasını sağlamaktadır. Giriş kalite değerleri, proses kalite değerleri anlık izlenebilmektedir ve gerektiğinde geriye doğru da izlenebilmektedir. Kapasite kullanımları takip edilebilmektedir. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır.