İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Diğer Üretimler

İletişim Yazılım; ülkemizdeki tüm sektörlerde yer alan üretim işletmelerinin, üretim sahasının anlık olarak kontrolü için CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi'ni uygulamaktadır. MES (Manufacturing Execution System) kavramı üzerine geliştirilmiş CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi, sektörün kendine has dinamiklerine (Bakım, kalıp takibi, duruşlar, anlık üretim bilgileri, sahanın analizi gibi bir çok konuda) çözüm üretmektedir. MES (Manufacturing Execution System) kavramı üzerine geliştirilmiş CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi; üretim süreçlerinin anlık takibinin yanında, ürünün oluşmasında büyük önem arz eden proses şartlarının da (sıcaklık, basınç, vb.) anlık takip edilmesi ve kontrol altına alınması, hammadde, yarı mamul ve mamullerin son kullanma tarihlerinin sürekli denetim altında tutulması, mamulden hammaddeye kadar tüm izlenebilirliğin sağlanması gibi konularda çözümler üretmektedir. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır