İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Çelik & Metal

Çelik ve Metal sektörü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekonomiye katkı sağlayan önemli sektörlerdendir. Sanayimizin en büyük sektörlerinden biri olan Çelik ve Metal sektörünün sürdürülebilir üretim yapısını ve rekabet üstünlüğünü güçlendirerek devam ettirmesi ülke sanayisinin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu sektörde verimlilik ve kapasite kullanımı önem kazanmaktadır. Her yıl yayınlanan kapasite kullanım oranları detaylı olarak izlenmekte ve her yıl stratejik kararlar ile desteklenmektedir. CoralReef® Üretim ve Yönetim Sistemi, sektöre özel kapasite kullanım raporlarını sistemden otomatik çıkmasını sağlamaktadır. Böylelikle anlık olarak kapasite kullanım oranları sistemden izlenebilmektedir. Verimsiz kapasite kullanımına yönelik önlemler alınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca sistem üzerinden anlık olarak verimlilik sonuçlarına ulaşılabilmektedir. OEE (Overall Equipment Effectiveness), PPM (Parts per million), TEEP (Total Effective Equipment Productivity) vb. analizler sistemden yapılabilmektedir. Yine sektörün önemli noktalarından biri hammadde firelerinin izlenebilmesidir. Hammadde kullanım verimliliği yine bu yazılım ile takip edilebilmekte ve lot bazında hammadde fireleri izlenebilmektedir. Ayrıca tedarikçilerinden değerlendirmesi yapılabilmektedir. İşletmede ERP sistemi varsa sağladığı entegrasyonla sistemi anlık olarak üretim sahasından topladığı verilerle beslemekte, böylece mevcut ERP sisteminin hem daha etkin kullanılması hem de maliyet muhasebesine yönelik temel verilerinin oluşmasını sağlamaktadır.