İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

IK SÜRECİ

İletişim Yazılım'da personel seçme ve yerleştirme süreci, açık pozisyonlara kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulup yerleştirecek şekilde yapılmaktadır. İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılır. Bu çerçevede işe alım ve yerleştirme aşağıdaki süreçleri kapsar.
İşe alım sürecimizde www.iletisimyazilim.com, www.kariyer.net ile Facebook, Twitter gibi sosyal medya üzerinden gelen başvurular değerlendirilir.
Stajyer olarak kabul edilen adayların staj süreci ve sonrası ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek İnsan Kaynakları Departmanı'na raporlanır. Olumlu görünen stajyerler, gelecekte değerlendirilmek üzere aday havuzuna alınır ve istihdamda öncelikle değerlendirilirler.
Yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için mevcut veri tabanından araştırma yapılarak, yeni ilanlar çıkarak ya da danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.
Değerlendirme sonucu olumlu adaylarla mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin mülakat sürecini, adaylara uygulanan çeşitli testler takip eder. Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık, konularındaki yetkinlikleri yanında mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir. Süreci olumlu tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır.
Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.
Performans Yönetim Sistemi ile hedeflerle, yapılan bütün işler arasındaki akış tanımlanarak herkesin ortak hedefler için çalışması ve ekipler arası koordinasyon sağlanmaktadır. Bütün çalışanlarımız iş sonuçları ve yetkinliklerinin ölçülmesi, izlenmesi ve geliştirilmesine dayanan, bir performans değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir.
Üretilen iş sonuçlarının şirketin temel hedefleri ile ilişkisi izlenerek, yapılan işlerin sağladığı katma değer ölçülmekte ve böylece verimlilik arttırılmaktadır. Performans Değerlendirme Sistemi, İletişim Yazılım'ın genel ölçüm sisteminin bir parçasıdır.
Çalışanların teknik, davranışsal ve yönetsel yetkinlikleri ölçülmekte, izlenmekte ve geliştirilmektedir. Gelişim için profesyonel eğitimler alındığı gibi, farklı projeler ve departmanlarda görev alma gibi yöntemler de uygulanmaktadır.
Eğitimler bütün çalışanların hem mesleki, hem de kişisel gelişimleri için düzenlenmekte, organizasyon piyasa şartları ve teknolojideki gelişmeler eğitim planlarına yansıtılmaktadır. Özellikle teknolojik olarak sürekli gelişen bir sektörde faaliyet gösterilmesi nedeniyle teknik eğitimler çok önemlidir.
Yeni teknolojiler izlenmekte, altyapı, çalışanların kaynaklara hızlı ulaşımı, yönetime etkin katılımı ve müşterilerle hızlı iletişim, amaçlarına yönelik olarak, sürekli olarak geliştirilmektedir.
İletişim Yazılım'da çalışanların tamamını kapsayan bir derece, pozisyon ve ücretlendirme sistemi mevcuttur. Ücretlendirme ve yan haklar politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Çalışanların ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları ve piyasada hedeflediğimiz şirket konumu doğrultusunda, her yıl başı değerlendirilip güncellenir.