İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

HİZMETLERİMİZ

  • ERP Seçim ve Uygulama Danışmanlığı

    ERP projesi gerçekleştirmek isteyen birçok firma seçim süreci öncesinde kendi sektörünün ihtiyaçlarını belirlemede, kurumsal hedeflerine ve şirket gerçeklerine uygun ERP çözümü seçmekte zorluklar yaşamaktadır. İletişim Yazılım çatısı altında; ERP ihtiyaçların belirlenmesi, uygun çözümlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi gibi, bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren konularda firmalara yardımcı olmak için bağımsız danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda sektörel ve firmaya özel iş gereksinimlerinin belirlenmesi, hedeflerin değerlendirilmesi ve yol haritasının belirlenmesi, uygun olabilecek ERP sistemi sağlayıcılarının belirlenmesi, ürün değerlendirme kriterlerinin ve demo süreçlerinin planlanması, hizmet alınacak firmanın danışmanlık yeterliliklerinin değerlendirilmesi vb. konularını kapsayan bir değerlendirme süreci ile danışmanlık çalışmaları uygulanmaktadır.
  • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

    Bilgi toplumunda bilginin kullanımı arttıkça, üretimin yapısı da değişmekte; bilgi, iş gücü ve sermayeden daha önemli bir etken olarak üretime girmektedir. Rekabetçi global dünyada, sürdürülebilir gelişim için bilgi tabanlı yönetim anlayışının zorunluluğuna inanan İletişim Yazılım, bu anlayışın tüm iş ortaklarında benimsenmesi ve uygulanabilmesi için ''Bilgi Sistemleri Danışmanlığı''hizmeti de sunmaktadır. Bu danışmanlık kapsamında bilgi tabanlı yönetimin tüm paydaşlara benimsetilmesi, işletmeye rekabet avantajı sağlayacak bilgilerin sürekli kesintisiz olarak üretilebilmesi, bunun için gerekli faaliyetlerin bir proje yönetimi disipliniyle gerçekleştirilmesi yer almaktadır.
  • Özel Yazılım Danışmanlığı

    Erişilebilir çözümlerin, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve özel bir çözüme ihtiyaç duyulduğunda, İletişim Yazılım; yirmi yıllık proje deneyimi ve bilişimin her alanındaki entegre biçimde üretebileceği çözümlerle, sizler için doğru çözüm ortağıdır. İşletmelerin yeni bir ERP Sistemini hayata geçirebilme sürecinde şirketin gerçek koşullarının en kısa sürede yeni sistemle uyumlu hale getirilmesi, personelin eğitimi / adaptasyon süreci ve bunların olabildiğince kısa sürelerde yapılarak yeni sistemin devreye alınması süreci çok önemlidir. Bu süreçte ERP Projelerinin yönetimi için İletişim Yazılım profesyonel destek vermektedir.

İLETİŞİM FORMU