İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

TexProd - İplik

TexProd İplik (Büküm - Aktarma - Boya) İş Akışı

 

Hammadde Giriş - Sipariş - Planlama - Refakat Kartı - Boya Reçetesi -Tekstüre - Aktarma - Büküm- Fikse - Boyama - Katlama - Final Aktarma - Kalite Kontrol - Paketleme - Barkodlu Sevkiyat- Çeki Listesi - İrsaliye - Fason İşlemler

 

TexProd İplik (Büküm - Aktarma - Boya) Hedeflenen Faydalar

 

- Ayrıntılı stok kart tanımlamaları, lot/seri bazında stok takibi yapılabilmesi,

- Tüm boya reçetelerinin tanımlanabilmesi,

- Ayrıntılı operasyon ve rota tanımlamalarının yapılabilmesi,

- Partileme işlemlerinin yapılabilmesi,

- Parti birleştirme, parti bölme işlemlerinin yapılabilmesi,

- Parti bazında refakat kartlarının basılabilmesi,

- İzlenen tüm makineler için gant şeması üzerinde proses yüklemelerinin yapılabilmesi,

- Fiili proses durumlarının görsel olarak gerçek zamanlı izlenebilmesi,

- Makine kapasite doluluk raporlarının alınabilmesi,

- Parti bazında reçete atamalarının yapılabilmesi, parti reçete dökümlerinin alınabilmesi,

- Barkodlu üretim girişlerinin (iş emri, personel ve makine) yapılabilmesi,

- Barkodlu duruş kayıtlarının yapılabilmesi,

- Makine/üretim merkezi bazında; üretim, randıman ve OEE raporlarının alınabilmesi,

- İşletme duruş analizlerinin yapılabilmesi,

- Proses koşullarının (sıcaklık, nem, basınç, hız, en vb.) ayrıntılı izlenebilmesi,

- Operasyonel testlerin tanımlanabilmesi ve test sonuçlarının arşivlenebilmesi,

- Barkodlu kutu\koli\çuval etiketlerinin basılabilmesi,

- Operasyon bazında ayrıntılı maliyet raporlarının alınabilmesi,

- Sipariş, kalite, müşteri bazlı kârlılık raporlarının alınabilmesi.

 

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU