İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

TexProd - Dokuma

TexProd Dokuma - İş Akışı

 

Hammadde Giriş - Sipariş - Planlama - Refakat Kartı - Reçete (Düzboya / Baskı) - Mal Açma - Partileme - Dikiş - Kasar - Boyama - Yıkama - Halat Açma - Baskı - Buharlama - Kurutma - Apre - Varak - Zımpara - Şardan - Kalite Kontrol - Barkodlu Top Etiket - Sevkiyat - Çeki Listesi - İrsaliye - Fason İşlemler

 

TexProd Dokuma - Hedeflenen Faydalar

 

- Ayrıntılı dokuma desen tanımlamalarının yapılabilmesi,

- Atkı ve çözgü raporlarının tanımlanabilmesi,

- Ayrıntılı stok kart tanımlanabilmesi ve lot/seri bazında stok takibinin yapılabilmesi,

- Sipariş girişinde, hammadde ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi, satın alma isteği ve/veya yarı mamul siparişi açılabilmesi,

- İplik ön hazırlık operasyonlarından ham bez kalite kontrole kadarki tüm operasyonların takip edilebilmesi,

- Tezgah bazlı veya lüvert bazlı dokuma iş emirleri oluşturulabilmesi,

- Takip edilen tüm proseslerin gant şemasında zaman planlamasının yapılabilmesi, fiili izlenebilmesi,

- El terminalleri aracılığı ile tezgah başında iplik lot atamalarının yada değişikliklerinin yapılabilmesi,

- El terminalleri aracılığı ile manuel duruş başlatma ve bitirme yapılabilmesi,

- Veri toplama cihazları ile atkı sayaç, atkı kopuş, çözgü kopuş, diğer duruş, devir ve top kesme verilerinin online toplanabilmesi,

- Yönetim konsolu aracılığı ile tezgahlardan toplanan verilerin tezgah ve işletme bazlı online izlenebilmesi,

- El terminalleri aracılığı ile top kesme sonrası üretim girişlerinin yapılabilmesi ve topların barkodlanabilmesi,

- Top barkodu okutarak hambez kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi, tüm üretim hatalarının fiili metreleri ile toplanabilmesi,

- Barkodlu top etiketlerinin basılabilmesi. Etiketlerden hata bilgileri, kullanılan iplik ve lot bilgilerinin basılabilmesi,

- Tezgah, vardiya, personel, kalite, işletme bazlı randıman ve OEE raporlarının alınabilmesi,

- İplik ve lot bazında üretim analizlerinin yapılabilmesi,

- Kalite kontrol top numarasından ham iplik lotuna kadar izlenebilirliğin sağlanabilmesi.

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU