İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

TexProd - Boya / Baskı

TexProd Boya / Baskı - İş Akışı

 

Hammadde Giriş - Sipariş - Planlama - Refakat Kartı - Reçete (Düzboya / Baskı) - Mal Açma - Partileme - Dikiş - Kasar - Boyama - Yıkama - Halat Açma - Baskı - Buharlama - Kurutma - Apre - Varak - Zımpara - Şardan - Kalite Kontrol - Barkodlu Top Eiket - Sevkiyat - Çeki Listesi - İrsaliye - Fason İşlemler

 

TexProd Boya / Baskı - Hedeflenen Faydalar

 

- Ayrıntılı stok kart tanımlamaları, lot/seri bazında stok takibinin yapılabilmesi,

- Renk, desen, varyant bazında detaylı sipariş girişlerinin yapılabilmesi,

- Çalışılan tüm renk, desen ve varyant bilgilerinin ayrıntılı tanımlanabilmesi,

- Tüm proses reçetelerinin (ön hazırlık, düz boya, baskı, apre, yıkama vb.) tanımlanabilmesi,

- Ayrıntılı operasyon ve rota tanımlamalarının yapılabilmesi,

- Partileme işlemlerinin yapılabilmesi.

- Parti birleştirme, parti bölme işlemlerinin yapılabilmesi,

- Parti bazında refakat kartlarının basılabilmesi,

- İzlenen tüm makineler için gant şeması üzerinde proses yüklemelerinin yapılabilmesi.

- Fiili proses durumlarının görsel olarak gerçek zamanlı izlenebilmesi,

- Makine kapasite doluluk raporlarının alınabilmesi,

- Parti bazında reçete atamalarının yapılabilmesi, parti reçete dökümlerinin alınabilmesi,

- Barkodlu üretim girişlerinin (iş emri, personel ve makine) yapılabilmesi,

- Proses koşularının (sıcaklık, nem, basınç, hız, en vb.) ayrıntılı izlenebilmesi,

- Operasyonel testlerin tanımlanabilmesi ve test sonuçlarının arşivlenebilmesi,

- Mamul kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi, tüm üretim hatalarının fiili metreleri ile toplanabilmesi,

- Barkodlu top etiketlerin basılabilmesi,

- Hata analizlerinin yapılabilmesi,

- Operasyon bazında ayrıntılı maliyet raporlarının alınabilmesi, 

- Sipariş, kalite, müşteri bazlı kârlılık raporlarının alınabilmesi,

- Barkodlu duruş kayıtlarının yapılabilmesi,

- Makine/üretim merkezi bazında; üretim, randıman ve OEE raporlarının alınabilmesi,

- İşletme duruş analizlerinin yapılabilmesi,

- Toz boya tartımlarının, hassas terazilere entegre olarak yapılabilmesi, fiili tartım miktarlarının toplanabilmesi,

- Sıvı kimyevi mutfakları ile reçete entegrasyonunun sağlanabilmesi, fiili sarfiyatların alınabilmesi.

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU