İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi

Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi, sürekli gelişimi sağlayabilmek amacıyla bir işletmenin kârlılığı, amaçları, rekabeti gibi stratejileriyle, insan, malzeme ve bilgi kaynakları arasında uygun bir bağlantının oluşturulması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzün küresel dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın ilk adımı, kalite anlayışını benimseyerek stratejik yönetimin örgüt kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu durum dokümantasyon ve süreç yönetiminin ön plana çıkmasını ve işletmelerin konuyu farklı bir açıdan değerlendirmelerini gerektirir. Strateji ve kalite yönetimi bir ihtiyaçtan çok zorunluluk, bir tercihten çok bir önkoşuldur.

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU