İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

ProNote Modülleri

Raporlama Modülü

Program raporlarının yapıldığı ve yönetildiği modüldür.

- Kullanıcıya özgü raporlar,

- Tanımlanabilir filtreler ve hesaplanabilir alanlar,

- Office programları ile tam entegrasyon,

- Pivot raporlama,

- Görsel ve grafiksel raporlama,

- Dahili KPI ve Dashboard gösterimi,

- View, prosedür ve fonksiyon desteği ile detaylı raporlama,

- Rapor bazında gruplama ve yetkilendirme vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Yönetim Modülü

Sistem ayarları ve kaynak tanımlarının yapıldığı yönetim modülüdür.

- Müşteri tanımları,

- Kullanıcı tanımları,

- Bölüm tanımları,

- Ürün tanımları,

- Parametrik bilgilerin ayarları,

- Yetkilendirme ve rapor bağlantıları,

- Mailing alt yapı ayarları,

- Personel standart ve fiili maliyetleri girişi vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Tanımlar Modülü

 Programın işleyişinde kullanılacak bilgilerin tanımlandığı modüldür.

- Proje türleri,

- Doküman tipleri,

- Proje görev tipleri,

- Özel ve yetki kodları tanımları,

- Takip işlem türleri,

- Birim tanımları vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Proje Yönetimi Modülü

               Proje Takibi ve Maliyet Hesaplaması

               Proje ile ilgili tüm bilgilerin yönetildiği, proje maliyetlerinin takip edildiği modüldür.

                - Proje tanımları,

                - Müşteriye özel detayların proje bazında takibi,

                - Proje – personel atamaları ve iş havuzu yönetimi,

                - Proje detayı bazında takip ve uyarı sistemi,

                - Proje ile ilgili müşteri bilgilerinin takibi,

                - Proje ile ilgili dokümantasyonların takibi,

                - Proje süre bazında karlılık analizleri,

                - Proje para bazında standart ve fiili karlılık analizleri,

                - Proje satınalmalarının takibi,

                - Proje destek taleplerinin takibi vb. fonksiyoları içermektedir.

               Proje Takibi ve Maliyet Hesaplaması

               Proje ile ilgili girilen tüm aktivitelerin girildiği modüldür.

                - Proje ve proje alt adımı bazında aktivite girişleri,

                - Servis formu takibi vb. fonksiyonları içermektedir.

               Proje İzleme ve Değerlendirme

               Yönetilen projeler ile ilgili ek, hata, düzeltme, iç yazışmalar vb. aksiyonların yönetildiği modüldür.

                - Proje bazında aksiyonların takibi,

                - Projede oluşan hataların takibi ve analizi,

                - Projede oluşan ek ve düzeltmelerin takibi ve analizleri,

                - Proje izleme ve değerlendirme aksiyonlarına görev ataması,

                - Aksiyonların önceliklerinin ve terminlerinin takibi

                - Mail ile bilgilendirme vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Atanmamış İşler Havuzu

Proje bağımsız olarak, planlanması gereken işlerin girildiği ve görev atamasının yapılabileceği modüldür.

- Proje bağımsız işlerin takibi,

- Personel görev ataması ve mail ile bilgilendirme,

- Görev ataması bekleyen işlerin takibi vb. fonksiyonları içermektedir.

 

İş Havuzu

Personellera ait iş havuzlarının yönetildiği ve doluluk oranlarının görülebildiği modüldür.

- Personel işlerinin takibi,

- Personel doluluklarının takibi,

- Termin tarihine göre işlerin takibi ve termin tarihi yaklaşan işler ilgili bilgilendirme maili gönderimi vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Destek Talepleri

Müşterilerin girişini yaptığı destek taleplerinin yönetildiği ve görev atamalarının yapıldığı modüldür.

- Müşteri ticket takibi,

- Müşteri ticket girişinde mail ile bilgilendirme,

- Müşteri talep tarihçesi takibi,

- Personel görevlendirme ve görevlendirme ilgili bilgilendirme,

- Ticket aktivitelerinin takibi vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Uyarı-İkaz Sistemi Modülü

Uygulama içerisinde ortaya çıkabilecek belli durumlarda uyarı mekanizmasının yönetildiği modüldür.

Uyarı koşulları, kullanıcılar tarafından tanımlanabilmekte ve uyarı içeriğine müdahale edilebilmektedir.

- Performans değerlendirme kriterleri yönetimi,

- İş akış modeline göre uyarı yönetimi,

- Uyarı tipine göre, uyarının ulaşacağı kişilerin ayarlanabilmesi vb. fonksiyonları içermektedir.

 

Bayi Entegrasyonu Modülü

Bayilerin web üzerinden aktivite girişlerinin yapılabildiği modüldür.

- Bayiler ile birlikte yürütülen projelerin takibi,

- Bayilerin projeler ile ilgili yaptığı aktivitelerin takibi vb. fonksiyonları içermektedir.

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU