İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

OEE Nedir.?

OEE (Overall Equipment Effectiveness); bir makine, tezgah veya ekipmandan işletmenin ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında baz alınabilecek bir ölçüm tekniğidir. OEE hesaplamaları için 16 büyük kayıp verilerinin olması ve bazı kavramların biliniyor olması gerekir.

 

Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan 8 Büyük Kayıp

- Arıza Kayıpları

- Setup Ayar Kayıpları

- Takım Değişimi

- Başlangıç Kayıpları

- Küçük Duruşlar

- Hız Kayıpları

- Hatalı Üretim Ve Tamir Kayıpları

- Kapatma Kayıpları

 

İş gücü Etkinliğini Kısıtlayan 5 Büyük Kayıp 

- Yönetim Kayıpları

- Üretim Hareket Kayıpları

- Hat Organizasyon Kayıpları

- Lojistik Kayıpları

 

Malzeme Ve Enerjiye İlişkin 3 Büyük Kayıp

- Enerji Kayıpları

- Jig, Kalıp Ve El Aleti Kayıpları

- Ürün Kayıpları

 

3 Adet OEE Bileşeni Bulunur;

Ekipmanın kullanılabilirlik oranı (Availability)                         

Kullanılabilirlik= (Planlanmış Üretim Süresi -Plansız Duruş) / Planlanmış Üretim Süresi

 

Performans Oranı

Performans= (Standart Çevrim Zamanı*Üretim Miktarı) / (Planlanmış Üretim Süresi – Plansız Duruş)

 

Kalite Oranı

Kalite= Sağlam Ürün Miktarı / Toplam Üretim Miktarı

 

OEE= Kullanılabilirlik * Performans * Kalite * 100

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU