İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Modüller

- Genel Bilgiler

İşletmelerin üretim merkezlerinin, ambarlarının, makinalarının, üretim hatalarının, duruş nedenlerinin, çalıştığı renklerinin, reçetelerinin, koli\çuval etiketlerinin vb. işletmeye has genel bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.

 

- Stoklar

Stok olarak takip ettiği tüm ürünlerin stok kartlarının tanımlanabilmesi, lot kartlarının açılabilmesi, her türlü giriş, çıkış ve transfer işlemlerinin yapılabilmesi, anlık stokların stok kartı, lot ve seri bazında izlenebilmesi sağlanabilmektedir.

 

- Siparişler

 Gerek satış gerek fason amaçlı, aldıkları tüm mamul ve/veya yarı mamul siparişlerini sisteme girebilmeleri sağlanmaktadır. Sipariş aşamasında hammadde stok yeterlilikleri kontrol edilebilmekte, ihtiyaç doğrultusunda hızlı satın alma istekleri ve yarı mamul siparişleri oluşturulabilmektedir.

 

- Planlama

Tüm üretim prosesleri detaylı bir şekilde tanımlanabilmekte, operasyon rotaları oluşturulabilmektedir. Girilen siparişler otomatik olarak planlamacının önüne düşmektedir. Siparişler rota seçimine müteakip, partilere bölünebilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda farklı siparişlerde parti birleştirmesi yapılabilmektedir.  Her bir parti için refakat kartları ve kazan reçeteleri basılabilmektedir. Her bir proses için makine programlaması (gant şeması) yapılabilmektedir.

 

- Üretim

Çıkarılan refakat kartları üzerindeki iş emri, işlem göreceği makine ve işlemi gerçekleştiren personel barkodu okutmak suretiyle tüm üretim bilgileri, gerçek zamanlı olarak üretim sahasından giriş yapılabilmektedir. Toplanan bilgiler  doğrultusunda üretim merkezi, makine, personel, stok kartı bazında üretim ve verimlilik raporları alınabilmektedir.

 

- Desenler

Baskı desenlerinin, şablonlarının ve varyantlarının tanımlanabilmesi sağlanmaktadır. Şablon bazında reçete bilgileri tanımlanabilmektedir. Dokuma desenlerinin, atkı ve çözgü raporlarının tanımlanabilmesi sağlanmaktadır.

 

- Ön Siparişler

Alınan ön siparişlerin girilebilmesi ve süreç takibinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Alınan renk çalışmaları, uygulanan reçete bilgileri ile birlikte girilebilme, onay süreçleri izlenebilmektedir.

 

- Geçici Kabul Muayene

Satın alınan ürünlere yapılan geçici kabul muayene testlerinin giriş yapılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 

- Kalite Kontrol

Gerek ham gerekse mamul ürünlere yapılan %100 kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi, metre ve ağırlık ölçümlerinin yapılabilmesi, hata bilgilerinin girilebilmesi ve barkodlu top etiketleri basılabilmesi sağlanabilmektedir.

 

- Planner

Takibi yapılan tüm makinaların gant şeması üzerinde planlama işlemlerinin yapılabilmesi ve gerçekleşen fiili zaman ve miktar bilgilerinin izlenebilmesi sağlanabilmektedir.

 

- Kartela Takip

Yapılan tüm kartelaların sisteme tanımlanabilmesi, barkodlu etiketlerin basılabilmesi sağlanabilmektedir. Yapılan kartelaların stok hareketlerinin gerçekleştirilebilmesi ve izlenebilmesi sağlanabilmektedir.

 

- Fuar Takip

Fuar veya müşteri ortamında, yapılan kartelalar üzerinden sipariş alınabilmesi ve bu siparişlerin fabrikaya gönderilebilmesi ve üretim sistemine aktarılabilmesi sağlanabilmektedir.

 

- Sevkiyat

Top, koli veya çuvalları üzerindeki etiketlerde yer alan barkodlar okutulmak suretiyle hızlı sevkiyat yapılabilmekte, otomatik çeki listeleri basılabilmektedir. Sevkiyat fişleri birleştirilerek otomatik irsaliye dökümleri alınabilmektedir.

 

- Bakım

Tüm makinelerin bakım planları tanımlanabilmekte, toplu bakım iş emirleri oluşturulabilmektedir.Ayrıca plansız makine arızaları sistemde iş emri mantığı ile takip edilebilmektedir. Tüm bakım malzemelerin stok ve sarfiyatları izlenebilmektedir.

 

- Satınalma

İşletmenin ihtiyaç duyduğu tüm stok kalemlerinin isteklerinin açılması, piyasa araştırmalarının yapılması ve bu isteklerin satın alma siparişlerine dönüştürülebilmesi sağlanabilmektedir. Tedarikçi değerlendirme raporu alınabilmektedir.

 

- Maliyetler

İşletmenin maliyet dönemi boyunca yapmış olduğu tüm harcamalar, ilgili maliyet döneminde işlem gören tüm proseslere, belirlenen dağıtım anahtarları ile dağıtılabilmektedir. Üretimindeki takip edilen her bir proses bazında, ilgili siparişin ne kadar maliyet ile üretildiği, bu maliyetin hangi maliyet unsurlarından oluştuğu detaylı bir şekilde raporlanabilmektedir.

 

- Toz Boya Tartım

Boyama işlemleri için çıkartılan boya reçetelerinde yer alan boyaların reçeteye göre istenen miktarda tartılmaları ve stok düşümleri sağlanabilmektedir.

 

- Ambar Yerleşim

Gerek giriş esnasında gerekse mamul haline gelen barkodlu paketlerinin ambar yerleşimlerinin yapılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 

- Şablon Yerleşim

Üretimde kullanılan şablonların barkodlanarak ambar yerleşimlerinin yapılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 

- Ticari Sistem Entegrasyonu

Üretim sisteminde tanımlanan ambar, cari ve stok kartlarının ticari sistem karşılıkları ile eşleştirilebilmesi,  gerçekleşen stok hareketlerinin ticari sistem ile entegrasyonu sağlanabilmektedir.

 

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU