İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

MES Nedir?

Tek bir tesiste iyileştirme sürecini hayata geçirmek başarıdır. Söz konusu iyileştirmeyi tüm tesislere yaygınlaştırmak ve üretim katından satış katına kadar uzanan yelpazede elde edilen bilgileri entegre etmek ise çok daha büyük bir başarıdır. Üretici firmalar, kâr marjlarını koruyabilmek için tüm üretim süreçlerinde operasyonel verimliliklerini ve üretim kalitesini maksimum düzeye çıkarmak zorundadır. Ancak bunu yapabilmek için de üretim tesislerindeki ve endüstriyel sistemler ile iş sistemleri arasındaki bilgi depolarını daha küçük parçalara ayırmaları gerekir. Tam da bu noktada MES (Manufacturing Execution System) Sistemleri, üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ERP ve süreç kontrolü arasındaki boşluğu kapatmalarına yardımcı olur. Birden çok tesis ve merkez arasında ortak standartları ve en iyi uygulamaları geliştirmenize imkân veren bu hizmetler, maliyetleri, teslimat sürelerini, üretim sürecindeki işlerin hacmini ve stok tutma ihtiyacını en aza indirir.

 

MES Sistemleri dört temel işlevi yerine getirir:

 

- Eş zamanlı veri toplar (örneğin barkod tarama verisi),

- Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar,

- Planlama ve muhasebe gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden kritik verileri de dâhil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar,

- ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır ve vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve kaliteyi artırır.

 

MESA (Manufacturing Execution Solutions Association) Nedir?

 

Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA): MES Sistemlerinin standartlarını oluşturan ve MES’i sahiplenen ilk kuruluştur. Üreticiler, çözüm sağlayıcılar, endüstri uzmanlarından oluşur. Operasyon merkezli işletme çözümleri çerçevesinde bilgi paylaşımı amacıyla, teknolojik gelişmeyi ve en iyi uygulama örneklerinin işletmelerce paylaşılmasını teşvik eder.

 

*İletişim Yazılım CoralReef - Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi ile MESA’nın Solution Provider ve Vendor Solution Provider listelerinde yer almaktadır.

 

.

www.mesa.org

 

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU