İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

IMT Özellikleri

- IMT® ile otomatik veri aktarımı yapılabilmektedir.

- Aktarılması istenilen kayıtların, görev zamanlayıcı ile belirlenen periyotlarda otomatik veya manuel olarak aktarım yapması sağlanabilmektedir.

- Aktarım sonucunda oluşan bilgilendirme kayıtları, IMT® yönetim ekranında izlenebilmekte ve ilgili log kayıtları veri tabanında saklanabilmektedir.

- Aktarım tarihçesi Log Reader ile tarih bazında sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir.

- Aktarım sırasında aktarılan kayıtların XML formatında çıktısı alınabilmektedir.

- Microsoft Windows arabirim standartları ile tüm MS SQL Server versiyonları ile uyumlu çalışabilmektedir.

- Modüler bazlı entegrasyon sağlanabilmektedir.

- Açık veri mimarisi ile birden fazla uygulamayla çalışabilmektedir.

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU