İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Hedeflenen Faydalar

- ApisCoven Talep Tahminleme Sistemi ile; analizlerde çok fazla yöntem kullanılmakta ve bu yöntemlerle hata analizi gerçekleştirilmektedir. Böylece tahmin sonucunda ayrıntılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

- Talep tahmini sonuçları, satınalma işlemlerinin daha verimli yapılabilmesine olanak sağlayabilmektedir.

- Talep tahmin çalışmaları sonuçlarına göre mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve maliyetlerin düşmesinin sağlanması mümkün olabilmektedir.

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU