İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

Diğer Modüller

- Şablon Yerleşim

   - Yeni çekilen tüm şablonların tanımlanabilmesi ve barkodlanabilmesi,

   - 3 seviyeli (koridor, raf, bölme) adres tanımlarının yapılabilmesi,

   - Barkodlu şablonların el terminalleri aracılığı ile adreslere yerleştirilebilmesi,

   - Desen bazında şablon adres sorgulamalarının yapılabilmesi,

   - Şablon sayısına göre adres önermelerinin alınabilmesi üretime veya numuneye giden şablonların giriş  ve çıkış hareketlerinin el terminalleri ile yapılabilmesi.

 

- Sıvı Kimyevi Mutfağı Entegrasyonları

   - Eliar, ODS, TermoElektronica gibi Sıvı kimyevi mutfakları ile tam entegrasyonun sağlanabilmesi,

   - TexProd'da oluşturulan parti reçetelerinin Sıvı Kimyevi Mutfağı'na otomatik gönderilebilmesi,

   - Sıvı kimyevi mutfağından partiye ait fiili proses başlangıç ve bitiş zamanlarının otomatik alınabilmesi,

   - Sıvı kimyevi mutfağından partiye ait fiili boya kimyevi sarfiyat bilgilerinin otomatik alınabilmesi,

   - Reçete bilgilerinin sıvı kimyevi mutfağına girişte ikincil işlemlerin ve olası giriş hatalarının önüne geçilebilmesi.

 

- TexProd Ek Modüller Kartela Takip

   - Hazırlanan tüm kartelaların kayıt altına alınabilmesi,

   - Kartelalara barkodlu etiket basılabilmesi,

   - Kartela stoklarının (fabrika ve tüm satış lokasyonları) takip edilebilmesi,

   - Müşteri, kalite, desen, varyant, renk bazında kartela stok ve hareketlerinin analizlerinin yapılabilmesi.

 

- Ticari Sistem Entegrasyonları  

  - Ambar tanımları, firma tanımları, stok kartları, hareket türleri, ölçü birimleri, döviz birimlerinin ticari sistem karşılıklarının tanımlanabilmesi,

   - Yeni tanımlanacak ambar, firma ve stok kartlarının ticari sisteme aktarılabilmesi,

   - Firmada TexProd Üretim yönetim ve Denetim Sistemi'nde gerçekleşen tüm satınalma, iade, satış, ambarlar arası transfer, fason ve benzeri hareketlerinin ticari sisteme aktarılabilmesi,

   - Otomatik aktarım işlemleri sayesinde ikincil işlemlerin ve olası giriş hatalarının önüne geçilebilmesi.

 

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU