İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

ApisCoven İş Akışı

- Verilerin Toplanması

Şirketin bundan önceki dönemine ait satış verileri programa girilmelidir. Veri giriş işlemi manuel olarak yapılabildiği gibi otomatik olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Manuel veri girişi aşamasında Excel üzerinden de veri kopyalama yöntemi kullanılabilmektedir. Bunun yanında ERP yazılımlarından entegrasyon yoluyla veriler otomatik çekilerek, veri giriş işlemi de gerçekleştirilebilmektedir.

- Tahmin Periyodunun Tespiti     

Talep araştırması sonuçlarının kullanılış amacı ile periyodun uzunluğu arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin, günlük iş emirlerinin hazırlanmasında yararlanılacak tahminlerin aylık periyotlar için yapılması son derece yanıltıcı sonuçlar verebilir. Zira günlük değerlerdeki oynamalar aylık periyotlarda tamamen kaybolur. Tahmin periyodu belirlenirken, elimizdeki geçmiş verilerin sayısı dikkate alınmaktadır.

- Ön Analiz İşlemleri

Geçmiş dönem verileri, tahmin yapılmadan önce çeşitli ön analiz işlemlerinden geçirilebilmektedir. Eğer geçmiş veriler içerisinde kayıp veriler mevcut ise bu durumda, program içerisinde bulunan interpolasyon yöntemleri ile eksik veriler tamamlanabilmektedir. Eksiksiz veri ile tahmin işlemi yapmak daha sağlıklı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Ayrıca satışlar mevsimsellik içeriyor ise tahminlerin daha gerçekçi yapılabilmesi için mevsimsellikten arındırma işlemi uygulanabilmektedir.

- Analiz İşlemleri

Ön analiz işlemlerinde düzenlenen veriler, çeşitli analiz yöntemleri ile analiz edilmektedir. Program içerisinde bulunan yöntemler ile hata analizleri yapılabilmektedir. Program çeşitli algoritmalar çalıştırdıktan sonra verilerin korelasyonuna uygun olarak öneri yöntem ve öneri parametre belirlemektedir. Kullanıcı programın belirttiği yöntem dışında başka bir yöntem de kullanabilmektedir.

- Raporlama

Program içerisinden çeşitli analiz raporları alınabilmektedir. Standart raporların yanında kullanıcı, rapor aracı ile kendi raporlarını da dizayn edebilmektedir.

Açık veritabanı yapısı sayesinde sınırsız raporlama imkanı bulunmaktadır. Raporlama aracı, Excel, XML, PDF vs. ile tam entegre çalışabilmektedir.

- ApisCoven ve Satış Analiz

Belirtilen tahmin periyoduna göre, programın önerdiği yöntem ya da kullanıcının seçtiği yöntem ile tahmin işlemi gerçekleştirilmektedir.  Tahmin işlemini etkileyen faktörler de tahmin sonuçlarına eklenebilmektedir.

 

BENZER ÖZELLİKLER

BİLGİ FORMU