İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

TexProd

Tekstil işletmelerinde oluşturulan; pazarlama, üretim ve kalite politikalarının esnek olarak uygulanmasını, üretimin izlenebilirliğini ve kaynakların optimum kullanılmasını sağlayan, ‘Tekstil Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi’ dir.

BİLGİ FORMU