İletişim Yazılım | Üretim Denetim Sistemleri

BAŞARI HİKAYELERİ

Savcan Tekstil; "TexProd ile Rekabet Gücümüzü Artırdık"
12/11/2015

1950 yılında Bursa'da kurulmuş bir aile şirketi olana Savcan Tekstil AŞ; dokuma, boya, empirme ve finishing'den oluşan, ayda 2.000.000 m kumaş üreten, yaklaşık 750 kişinin çalıştığı tam entegre bir tesistir. 1999 yılında İletişim TexProd ile ERP'ye geçen Savcan; bugün global tekstil piyasalarında, Paris başta olmak üzere Londra, Barselona, Varşova, Kopenhang ve Amsterdam'da lokal ofislerle bu ülkelere yıllardır düzenli servis vermektedir.

 

Neden İletişim Yazılım?

Seçim sürecinde üst düzey yöneticilerimizle birlikte çok sayıda ERP yazılımcısı firmanın çalışan profilinin ve vizyonlarının tanınmasına yönelik araştırmalar yaptık. Bir yandan sektörün kompleks yapısına cevap verecek, öte yandan baştan aşağı yeniden şekillenecek üretim sürecinde, bizim çalışma modelimize uygun çözümleri ortaya koyarak özelleştirmeler yapabilecek ve en kısa sürede tüm çalışanlarımızı bu sisteme hakim kılacak nitelik ve yeterlilikte bir çözüm firması arayışında olduk. İletişim TexProd'un 15 yıldan daha uzun bir sürede geliştirilen tekstile çok hakim, esnek, geliştirilebilir ve sürekli güncellenen bir çözüm olması tercihimizi bu yönde kullanmamızı sağladı. ‘Bugün artık hepimiz biliyoruz ki; işletmenin bütününe yönelik bir değerlendirmenin yapılabilmesi ancak ERP sistemleri ile mümkün olabilmektedir. Biz bu sistemi, şirketin rekabetçi duruşunun iyileştirilmesi için bir fırsat olarak algıladık ve içinde bulunduğumuz ekonomik ortamdaki değişikliklere doğru ve zamanında yanıt üretebilmeyi amaçlayarak İletişim TexProd'a geçtik.’

 

Nasıl Çalışıldı?

Kapsam ve uygulama süresi olarak büyük proje kapsamında tanımlanan ERP projelerinin başarı ile uygulanması ancak çok iyi bir planlama, hazırlık ve uygulama yapılması, sonuçlarının yakinen kontrol edilebilmesine bağlıdır. Üst düzey yöneticilerden oluşan ve projenin amacını belirleyen Yönlendirme Grubu'nun yanı sıra, firmamızda yapılan analiz sonrası her iki firmadan ilgili kişilerin yer aldığı bir Proje Grubu oluşturuldu. Proje Grubu analiz raporu üzerinde çalışarak her bir süreci tek tek ele aldı ve neler yapılacağını nelerin değişimine izin verileceğini hangi başarılı uygulamaların geleceğe taşınacağını net bir şekilde tanımladı. Her bir adım için proje sürelerini ve yapılacak işleri belirledi. Birlikte çalışılarak ortaya konulan modelin işletmeye ve süreçlere uygunluğunun onayından sonra sistem modülleri aşama aşama devreye alınarak kuruldu ve kullanıcı eğitimleri verildi. Stratejimizi destekleyecek değişikliklere açık olma yönünde şirket içinde tam mutabakat sağlamak ve ERP'ye geçme kararından uygulamasına kadar tüm süreçlerde kesin bir disiplin içinde çalışılması konusunda kararlı olduk. Geçiş sürecinde; İletişim Yazılım'ın üretim sektörlerinde çözüm ve uygulama deneyimi, tüm çalışanların süreci son derece rahat öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlayan çok önemli bir faktör oldu. Rekabet üstünlüğü şu anda ERP kullanmayan şirketler iş uygulamalarını dağınık, kağıda dayalı, birbiri ile bağlantılı olmayan yazılımları birleştirerek yapmaya çalışıyorlar ki bu durum; ellerinde hiçbir zaman tam zamanlı, doğru ve gerekli detayda bilgi olmadan işletmelerini yönettikleri anlamına geliyor. ‘Biz Savcan olarak işletmemiz için bu projenin hayati önemine inandık ve sistemin başarılı olması için çalışanlarımıza karşı yol gösterici, destekleyici ve teşvik edici olma yolunu benimsedik. Sonuçta rakiplerimize karşı önemli bir iş yapış üstünlüğü sağladık. Sistem sayesinde sipariş ve stokların etkin yönetirken üretimden hızlı ve doğru veri alarak verimli ve karlı alanlara yönelebildik.’

Ayfer Doğru Sistem Sorumlus

DİĞER BAŞARI HİKAYELERİ